FrameMaker

Giới thiệu phần mềm FrameMaker trong thiết kế chế bản điện tử DTP

Giới thiệu phần mềm FrameMaker

Adobe FrameMaker là một công cụ biên soạn và phát hành theo template. Phần mềm Adobe FrameMaker là giải pháp biên soạn và phát hành theo template cho nội dung không cấu trúc, cấu trúc và XML/DITA. Adobe FrameMaker là một bộ xử lý văn bản được...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image