Desktop Publishing DTP

Đặng Nam giới thiệu dịch vụ Desktop Publishing DTP trong ngành dịch thuật tới quý vị khách hàng có nhu cầu.

Chế bản điện tử Acrobat

Chế bản điện tử Acrobat

Adobe Acrobat được sử dụng rộng rãi như là một sản phẩm độc một duy nhất cho việc tạo ra hoặc thao tác với các tập tin PDF. Acrobat Professional cũng đi kèm như một phần của Adobe Technical Communication Suite. Mặc dù nhiều chuyên gia sử dụng...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image