Localization

Giới thiệu các vấn đề về Localization

Tìm hiểu về SEO khi dịch website

SEO là thuật ngữ của giới công nghệ thông tin, tin học. Không liên quan tới những người làm trong dịch vụ ngôn ngữ. Tuy nhiên, với sự phát triển của các dịch vụ ngôn ngữ, dịch website đang trở nên phổ biến hơn. Và để có thể thực hiện được công...

XEM THÊM

Bài 2: Hướng dẫn dịch website với file HTML

Ngày nay, nhu cầu dịch website của các doanh nghiêp tổ chức ngày càng nhiều. Vì vậy  kỹ năng dịch file HTML của người dịch là rất quan trọng. Tuy nhiên, mặc dù nó không đúng về mặt chuyên môn để đề cập đến ở đây cho nhiều người dịch vì lý do là...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image