Tầm quan trọng của Kỹ thuật bản địa hóa (Localization Engineering)

Tầm quan trọng của Kỹ thuật bản địa hóa (Localization Engineering)

Vai trò của Kỹ thuật bản địa hóa và công việc của Kỹ thuật bản địa hóa thường bị hiểu lầm khi nói đến các dự án dịch và bản địa hóa.

Nhiều người theo ấn tượng rằng Kỹ thuật bản địa hóalà không cần thiết trong bối cảnh của một dự án dịch phần mềm. Ngoài ra, một câu hỏi thường được đặt ra là: “Sản phẩm của tôi đã được thiết kế, vậy tại sao tôi cũng cần Kỹ thuật bản địa hóa?” Đối với những người khác, thuật ngữ ” Kỹ thuật bản địa hóa” gợi sự mong đợi dựa trên công nghệ phần mềm tiêu chuẩn. Với bài viết này, Đặng Nam muốn vẽ một bức tranh rõ ràng chính xác về Kỹ thuật bản địa hóa gì và cách sử dụng, đối với những người có thể không chắc chắn về mục đích và vai trò Kỹ thuật bản địa hóa, và để giúp bạn nhận được những lợi ích tối đa từ Kỹ thuật bản địa hóa.

The Importance of Localization Engineering

Đây là website của một công ty du lịch việt nam được bản địa hóa sang ngôn ngữ tiếng anh nhằm tới đối tượng khách du lịch nước ngoài vào du lịch việt nam

Trong nhiều phương diện ngành công nghiệp ngôn ngữ là một thế giới cho kỹ thuật bản địa hóa. Khi một doanh nghiệp quyết định để phát triển một sản phẩm và mục tiêu kinh doanh toàn cầu. Khi điều này xảy ra, tất cả các thông tin, sản phẩm, giới thiệu, giao tiếp, marketing và định vị đều phải được dịch cho các lĩnh vực mà công ty lựa chọn để nhắm mục tiêu. Là một phần quan trọng trongquá trình nội địa hóa, Kỹ thuật bản địa hóa làm cho các yêu cầu bản địa hóa được hoàn hảo bào gồm:

  • Nội dung được bản địa sẽ mang bản sắc và văn hóa phù hợp với thị trường, quốc gia mà khách hàng muốn hướng tới.
  • Cân bằng, phù hợp giữa ngôn ngữ được dịch và ngôn ngữ của thị trường hướng tới sao cho không mất nghĩa.

Thông thường, translator sẽ cho ra một bản dịch chất lượng, tuy nhiên trong bản địa hóa, như vậy là chưa đủ, và sẽ dẫn tới không hiệu quả. Vì vậy kỹ thuật bản địa sẽ thực hiện công việc sao cho nội dung được dịch phù hợp và liên quan trong các thị trường mục tiêu.

Nếu tài liệu dịch không phù hợp với các quy ước về văn hóa địa phương, sau đó nó đã không được bản địa hoá đúng cách và các doanh nghiệp có nguy cơ bị xa lánh, thậm trí xúc phạm người tiêu dùng mục tiêu. Nhiều doanh nghiệp với hy vọng toàn cầu hóa thị trường sẽ đặt câu hỏi: “Chúng ta phải bản địa hóa cho từng khu vực chọn để nhắm mục tiêu” Câu trả lời là không nhất thiết.

Mỗi ngôn ngữ có một hình thức chung chung như là một tiêu chuẩn mà có thể hiểu được tất cả các nước và các nền văn hóa ngôn ngữ đó. Ví dụ, một khách hàng có thể chọn để chỉ dịch một bản dịch sang tiếng Anh, nhưng vẫn gửi nó đến Lào, Thái Lan, Malaisia. Kỹ thuật bản địa sẽ thực hiện sao cho không có sự bất phù hợp nào ở mỗi quốc gia cụ thể trong các văn bản được sử dụng.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !