CAT (Computer-Aided Translation)

Giới thiệu các phần mềm dịch thuật như phần mềm Trados, phần mềm memoq, Wordfast

Những điều cơ bản về Phần mềm dịch thuật trước khi chuẩn bị lựa chọn và sử dụng

Những điều cơ bản về Phần mềm dịch thuật trước khi chuẩn bị lựa chọn và sử dụng

Bài viết “Những điều cơ bản về Phần mềm dịch thuật trước khi chuẩn bị lựa chọn và sử dụng” này sẽ giúp các biên dịch viên, công ty dịch thuật đang có kế hoạch chuẩn bị sử dụng phần mềm dịch thuật trong công việc dịch tài liệu có được cái nhìn...

XEM THÊM
Danh sách những công cụ CAT hay dùng

Danh sách những công cụ CAT hay dùng

Computer-assisted translation, computer-aided translation hoặc CAT là một phương pháp trong dịch thuật, dịch tài liệu trong đó người dịch – translator sẽ sử dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình dịch thuật...

XEM THÊM
CAT (Computer-assisted translation) là gì?

CAT (Computer-assisted translation) là gì?

Giới thiệu cơ bản về CAT (Computer-assisted translation). Khái niệm Computer-assisted translation, computer-aided translation hoặc CAT là một phương pháp trong dịch thuật, dịch tài liệu trong đó người dịch – translator sẽ sử dụng phần mềm...

XEM THÊM
Phần mềm dịch thuật là gì?

Phần mềm dịch thuật là gì?

Giới thiệu cơ bản về Phần mềm dịch thuật. Khái niệm Phần mềm dịch thuật là một phương pháp trong dịch thuật, dịch tài liệu trong đó người dịch – translator sẽ sử dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình dịch...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image