CAT (Computer-Aided Translation)

Giới thiệu các phần mềm dịch thuật như phần mềm Trados, phần mềm memoq, Wordfast

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !