Chia sẻ từ Học Viên

Dưới đây là những chia sẻ khách quan về lợi ích và tính năng của phần mềm Trados từ các học viên đã tham gia chương trình đạo tạo phần mềm Trados.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !