Công việc của Kỹ sư bản địa hóa (Localization engineer)

Thuật ngữ “Kỹ sư bản địa hóa” (Localization engineer) này được sử dụng trong hầu hết các công ty dịch thuật / công ty bản địa hóa để mô tả một vị trí mà thực sự bao gồm một loạt các công việc hầu như không được định nghĩa một cách rõ ràng.

Kỹ sư bản địa hóa là một trong những công việc quan trọng nhất trong ngành công nghiệp bản địa hóa Localization (L10n), vì nó là một trong những điểm tiếp xúc khách hàng đầu tiên khi nói đến phương tiện truyền thông hoặc các tập tin thực tế. Nếu các kỹ sư bản địa hóa không làm công việc của họ, dự án sẽ không thể cho ra được sản phẩm cuối cùng.

Khó có thể định nghĩa một cách đầy đủ nhất về công việc của 1 kỹ sư bản địa hóa. Bài viết này chỉ có thể mô tả liệt kê công việc của kỹ sư bản địa hóa

Mô tả công việc:

1. Phân tích thống kê khối lượng dự án dịch, Website

2. Chuẩn bị file source

3. Hỗ trợ kỹ thuật cho biên dịch trong quá trình dịch

  • Hỗ trợ kỹ thuật về phần mềm dịch
  • Xử lý lỗi trong quá trình dịch bằng phần mềm dịch

4. Xử lý file sau dịch

  • QA check
  • Xuất file trả khách theo yêu cầu khách hàng

5. Tư vấn hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh, quản lý dự án về kỹ thuật cho dự án dịch khi làm việc với khách hàng.

6.Tư vấn dịch vụ chế bản điện tử DTP cho các bộ phận

7. Phân tích khối lượng DTP, kế hoạch, thời gian thực hiện

8. Thực hiện DTP

9. Package file DTP theo yêu cầu khách hàng

10. Cài đặt phần mềm dịch thuật cho các bộ phận

11. Đào tạo phần mềm dịch thuật cho biên dịch, quản lý dự án

12. Nghiên cứu công nghệ, hệ thống dịch ( Computer-assisted translation )

13. Viết tài liệu hướng dẫn cho biên dịch, quản lý dự án

14. Trích xuất Termbase trước khi dịch

15. Tạo file thuật ngữ cho biên dịch, quản lý dự án

16. Xây dựng, cập nhật Translation Memory, Termbase sau từng dự án

Làm việc theo nhóm là cần thiết cho vai trò của kỹ sư bản địa hóa vì nó là một trong những đầu việc đầu tiên của các công việc trong quá trình nội địa hóa và trong kỹ thuật xử lý các giao dịch kỹ sư với nhiều khách hàng nội bộ và các phòng ban khác nhau, chẳng hạn như project management, account management và desktop publishing DTP – chế bản điện tử. Kỹ sư địa hóa đối phó với nhiều khách hàng khác nhau bên ngoài từ tất cả các loại của các ngành lĩnh vực. Một kỹ sư cần phải có những kiến ​​thức, kỹ năng và kinh nghiệm để đối phó với các loại khác nhau của tập tin nguồn bắt đầu từ các tập tin MS Word và InDesign đơn giản, các tập tin phần mềm đến rất phức tạp và đa phương tiện âm thanh / tập tin video định dạng.

Do tính chất của công việc, một kỹ sư địa hóa cần phải được luôn luôn có sẵn theo yêu cầu trong quá trình dịch thuật để xử lý các yêu cầu khác nhau như các câu hỏi về kỹ thuật dịch, yêu cầu của PM, sửa đổi từ khách hàng, vv …

Kiến thức của một loạt các công cụ bản địa hóa và kỹ thuật là điều cần thiết để các công việc từ việc tạo macro đơn giản trong MS Office và công thức Excel trong tài liệu Excel, để sử dụng kỹ năng của một loạt các bản địa hóa và chuẩn bị các công cụ như Trados, Wordfast, Memoq, Transit, Workbench.

Có nhiều công cụ phức tạp được sử dụng cho trang web và phần mềm ứng dụng mà một kỹ sư trong nước phải sử dụng. Những công cụ bảo vệ và lưu giữ, mã hóa để dịch nội dung mà không ảnh hưởng khả năng sử dụng và tính năng của các ứng dụng web hoặc phần mềm.

Localization Workflow

Công việc kỹ sư địa hóa bắt đầu khi khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng gửi một yêu cầu với project manager của họ hoặc account manager. Một số câu hỏi ban đầu yêu cầu một số thông tin kỹ thuật về những gì cần để bản địa hóa một ứng dụng hoặc một bộ các tập tin. Đội ngũ kỹ thuật bản địa hóa hỗ trợ khách hàng để lựa chọn phương pháp tốt nhất để bản địa hóa các ứng dụng ứng dụng, dịch phần mềm hoặc dịch web.

Ngoài những cái nhìn tổng quan về quá trình và các công cụ được sử dụng, khách hàng gửi các tập tin cần dịch (cần bản địa) thực tế và đội ngũ kỹ thuật sẽ đánh giá chi tiết các loại tập tin mã nguồn, và sau đó quyết định các giải pháp cuối cùng và tốt nhất để chuẩn bị và phân tích những tập tin này.

Preliminary Engineering

Dựa vào từng loại file, việc chuẩn bị sẽ được bắt đầu sử dụng những công cụ cần thiết. Tùy thuộc vào loại file mà họ có thể được chuẩn bị theo những cách khác nhau, Ví dụ, tài liệu MS Word sẽ thường chỉ bao gồm văn bản, nhưng cũng có thể bao gồm hình ảnh với văn bản cần dịch, đòi hỏi hành động thêm để chuẩn bị với sự giúp đỡ của bộ phận thiết kế chế bản DTP trong công ty.

Tập tin khác như các tập tin Excel là một chút phức tạp do bản chất của cấu trúc của tập tin đó có thể bao gồm công thức của, tính toán, dữ liệu lấy từ các tấm hoặc các tế bào khác mà cần có một cách khác nhau chuẩn bị. Các tập tin PowerPoint thường được yêu cầu để dịch và các loại tập tin đính kèm có thể bao gồm MS Word hoặc Excel vì vậy cần phải được chuẩn bị cẩn thận.

Có rất nhiều các tập tin nguồn khác loại trừ những cái đơn giản đề cập ở trên. Định dạng như lập trình và các tập tin (C #, C, C++, T- SQL, PHP, Java, xml, html, vv ..) yêu cầu các bước phức tạp hơn để chuẩn bị.

Để bảo vệ các file nguồn có thể dịch được và trích xuất nội dung cho dịch, các kỹ sư địa hóa cần phải có kiến ​​thức tốt và nền tảng về tất cả các ngôn ngữ lập trình. Đôi khi các loại tập tin không thể được dịch theo định dạng hiện tại của họ và cần phải được chuyển đổi thành một tiêu chuẩn loại tập tin thông dịch, chẳng hạn như XLIFF (XML Localization Interchange) File Format và là một định dạng dựa trên XML tạo ra để chuẩn hóa cách thức dữ liệu bản địa hóa là trao đổi giữa các công cụ trong quá trình dịch thuật / bản địa hóa.

Translation Memories

Bộ nhớ dịch là một kho chứa tất cả các bản dịch trước đó của khách hàng cho mỗi ngôn ngữ, từ các dự án trước đây đã xử lý. Nó giúp cung cấp bản dịch chất lượng phù hợp dựa trên bản dịch đã lưu trước đó, và nó cũng làm giảm giá mỗi từ dựa trên mức độ trùng lặp với các các bản dịch trước đó.

Do vai trò rất quan trọng của bộ nhớ dịch được đề cập (TM) ở trên, các kỹ sư địa hóa có một nhiệm vụ hàng ngày rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu của TM của khách hàng và giữ cho chúng được cập nhật và vào những thời điểm nên có edit TM nếu cần thay đổi vì lý do nào đó

Xây dựng Glossary Termbase

Kỹ sư địa hóa cũng có thể đóng một vai trò trong việc chuẩn bị các bảng thuật ngữ cho một khách hàng trong giai đoạn sơ bộ của các quy trình kỹ thuật nội địa hóa bằng cách sử dụng công cụ dịch thuật khác nhau để khai thác các thuật ngữ và quản lý.

Final engineering

Kỹ thuật cuối cùng là quá trình xử lý tất cả các tập tin được dịch và chuẩn bị cho giao thức ở định dạng ban đầu mà khách hàng gửi. Căn cứ vào các loại tập tin, quá trình kỹ thuật cuối cùng có thể được đơn giản hay phức tạp. Các file đơn giản như MS Word có thể được chuẩn bị và xem xét lại một cách nhanh chóng khi cần thiết. Tập tin khác như phần mềm hoặc ứng dụng web tập tin cần phải được xem xét một cách chi tiết hơn nữa, bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật để đảm bảo rằng tất cả các mã nội bộ là nguyên vẹn và rằng không có bản dịch còn thiếu. Một số tập tin cần phải được gửi đến các bộ phận khác (DTP hoặc phát triển web) để xem xét và đảm bảo họ đã sẵn sàng cho một bước tiếp theo hoặc giao hàng cuối cùng.

Kết luận:

Để cho các kỹ sư địa hóa để cung cấp dịch vụ chất lượng cao và thực hiện vai trò của họ trong một đội ngũ địa phương hóa, họ phải có kiến ​​thức, kinh nghiệm và giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp để làm công việc của họ.

Một số vấn đề nội địa hóa không chỉ giải quyết bằng kiến ​​thức kỹ thuật thuần túy mà còn đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng truyền thông với các bộ phận nội địa hóa khác nhau. Kỹ thuật nội địa hóa là công việc rất quan trọng trong ngành công nghiệp nội địa hóa mà liên quan đến gần như tất cả các quy trình dịch và có tác động rõ ràng về chất lượng dịch vụ và chi phí. Kỹ sư cần phải liên tục cập nhật các khái niệm dịch mới nhất, các công cụ mới và các thông tin kỹ thuật và tham dự các khóa học liên quan đến ngành công nghiệp này để có thể xử lý công việc này hiệu quả

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !