Tag: Localization

Lịch sử phát triển “Localization”

Bài viết này dựa trên những tìm hiểu, Đặng Nam giới thiệu tóm tắt lịch sử phát triển của ngành công nghiệp “Localization” trong cung cấp dịch vụ ngôn ngữ trên thế giới Từ lịch sử tới hiện tại Ngành công nghiệp mà bây giờ được gọi là...

XEM THÊM

Công nghệ trong Dịch vụ ngôn ngữ

Công nghệ được gắn bó chặt chẽ với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngôn ngữ ngày nay. Nhiều thập kỷ trước, một dịch giả đã có thể làm việc một mình trên máy đánh chữ của mình, nhưng bây giờ hệ thống rộng lớn là cần thiết để quản lý mọi khía cạnh...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !