Mô hình nội địa hóa cho các công ty “Client-side”

Công việc nội địa hóa “Localization” rất phức tạp, do đó, có rất nhiều cách khác nhau để thiết lập các quy trình cho kết quả tối ưu trong mô hình công ty kiểu client-side.

Công ty Client-side được hiểu là những khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu bản địa hóa, nhưng họ không phải là các công ty dịch thuật.

Tại việt nam cũng như trên thế giới, có nhiều công ty hoạt động kinh doanh các dịch vụ khác nhau nhưng lại có nhu cầu bản địa hóa phần mềm, bản địa hóa website… sang các ngôn ngữ khác nhau. Nhu cầu đó là thường xuyên hoặc định kỳ. Chính vì vậy để làm việc đó họ có thể thuê ngoài hoàn toàn, hoặc tuyển nhân viên thực hiện toàn bộ, hoặc cũng có thể vừa thuê ngoài vừa tuyển nhân viên cùng thực hiện.

Dưới đây là các mô hình thực hiện mà các công ty thường dùng:

1. Outsourcing Model

Hầu hết các công ty chủ yếu dựa vào các nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ bên ngoài (LSPs) cho công việc nội địa hóa của họ. Trong công ty của họ có thể duy trì một hoặc nhiều nhà quản lý địa phương hóa để giám sát các nhà cung cấp, còn các LSP chủ yếu chịu trách nhiệm cho gần như tất cả các yếu tố quan trọng của quá trình nội địa hóa, chẳng hạn như:

 • Chuẩn bị tập tin nội dung cho dịch
 • Dịch nội dung khi cần thiết
 • Đảm bảo chất lượng QA
 • Lưu trữ và quản lý các tập dịch
 • Duy trì và cập nhật bộ nhớ dịch (TM)
 • Tạo ra và quả lý thuật ngữ
 • Kiểm tra sản phẩm bản địa hóa

Lợi thế:

 • Chi phí nhân lực và chi phí quản lý liên quan đến nội địa hóa thấp
 • Phân bổ chính xác chi phí nội địa khi cần thiết
 • Tương đối dễ dàng hơn để gán hoặc thay đổi tài nguyên
 • Linh hoạt hơn và khả năng mở rộng nội địa hóa như nhu cầu biến động

Nhược điểm tiềm năng:

 • Chi phí chi việc gia công cao hơn
 • Khó kiểm soát chuỗi cung ứng nội địa hóa
 • Khó kiểm soát hơn về đồng nhất và chất lượng

2. In-house Model

Một số công ty khách hàng muốn kiểm soát chặt chẽ đối với tất cả hoặc hầu hết các khía cạnh của nội địa hóa, do đó, họ lựa chọn để duy trì phần lớn các công việc nội địa hóa tại công ty của họ. Để làm điều này đúng, họ phải tham gia vào đội ngũ nhân viên của nhà ngôn ngữ học, nhà quản lý dự án, kỹ sư địa hóa / kiểm tra, các công việc thiết kế, terminologists, các chuyên gia công nghệ, và nhiều hơn nữa.

Lợi thế:

 • Quản lý chính xác hơn các chi phí nội địa
 • Kiểm soát tốt hơn về chất lượng
 • Quản lý chuỗi cung ứng rõ ràng hơn

Nhược điểm:

 • Ít khả năng thích ứng với yêu cầu thay đổi (ví dụ, các loại nội dung mới, ngôn ngữ)
 • Chi phí cho nhân lực và quản lý tại công ty lớn
 • Ít khả năng mở rộng với các thay đổi về khối lượng

Mô hình này được một số công ty thực hiện những chuyên ngành đặc thù, vì vậy những nhân viên của họ sẽ thực hiện một số công việc tốt hơn là thuê bên ngoài. Ví dụ họ có những người làm công tác dịch thuật chuyên ngành pháp lý, những người này được đào tạo và làm việc trong môi trường pháp lý, vì thế giọng văn, thuật ngữ họ dùng sẽ chính xác hơn.

3. Hybrid Outsourcing Model

Luôn có những nhược điểm tất nhiên gặp phải trong cả hai phương pháp trên, nhiều khách hàng quyết định để kiểm soát một số khía cạnh của quá trình nội địa thông qua nhân viên tại công ty, và thuê gia công phần còn lại. Ví dụ, họ có thể duy trì ngôn ngữ học tại công ty đảm bảo chất lượng công việc hoặc thuật ngữ, nhưng thuê ngoài các dịch thực tế, quản lý dự án (project management), và chế bản điện tử DTP.

Lợi thế:

 • Kiểm soát tốt hơn tính đồng nhất và chất lượng
 •  Linh hoạt hơn và kiểm soát chuỗi cung ứng nội địa hóa
 • Khả năng để xử lý các dự án nhỏ hoặc những thay đổi nhỏ trong công ty

Nhược điểm:

 • Ít linh hoạt và khả năng mở rộng, đặc biệt là ngôn ngữ mới được thêm vào
 • Chi phí và số lượng nhân viên lớn

4. Tập trung hóa các quá trình bản địa hóa (Localization)

Khi nhu cầu nội địa tăng trưởng và mở rộng sang nhiều ngôn ngữ, các công ty thường phải đối mặt với các vấn đề có hay không quá tập trung vào quá trình và mua sắm trên tất cả các phòng ban trong công ty. Đây là một câu hỏi phức tạp và cần được nghiên cứu riêng cho từng công ty.

Lợi thế:

 • Kiểm soát những thuật ngữ chính và phong cách văn bản
 • Kiểm soát tốt hơn về thương hiệu và hình ảnh của công ty
 • Kiểm soát chặt chẽ về chất lượng dịch
 • Sáng tạo và nhất quán
 • Tái sử dụng các bản dịch của toàn công ty, và do đó chi phí giảm
 • Có khả năng sắp xếp hợp lý quá trình thu mua, dẫn đến thời gian quay vòng nhanh hơn
 • Khả năng để thực hiện hệ thống công nghệ để tự động hóa các bộ phận của quá trình

Dưới đây là một số lưu ý cần nhớ khi tập trung hóa đáng kể quá trình nội địa hóa trên toàn công ty của bạn:

 •  Nghiên cứu phòng ban nào, người nào sẽ thực hiện nội địa hóa công ty.
 • Làm rõ phạm vi đầy đủ các yêu cầu nội địa hóa của công ty (bao nhiêu ngôn ngữ, các sản phẩm, các loại nội dung, vv).
 • Xác định và định lượng các vấn đề tồn tại mà tập trung để giải quyết: chi phí cao, chất lượng, thiếu nhất quán….
 • Làm rõ bộ phần cung cấp nội dung mã nguồn cho các địa phương có nguồn gốc từ công ty của bạn.

Khi xem xét tập trung nội địa hoá của toàn công ty, câu hỏi chính đặt ra là: Điều gì vấn đề cụ thể được tập trung nhằm giải quyết? Hãy chắc chắn rằng quá trình tập trung của bạn được thiết lập để giải quyết những vấn đề và không tạo ra những cái mới.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !