Tag: Localization

Lỗi font khi dịch file html

Lỗi font khi dịch file html là một điều thường gặp trong dịch thuật. Đây thật sự là một khó khăn và phiền phức trong công việc. Ngoài những định dạng  thông thường là office và pdf, thì người dịch sẽ có thể nhận được những yêu cầu dịch/edit với...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !