Bài 2: Hướng dẫn dịch website với file HTML

Ngày nay, nhu cầu dịch website của các doanh nghiêp tổ chức ngày càng nhiều. Vì vậy  kỹ năng dịch file HTML của người dịch là rất quan trọng.

Tuy nhiên, mặc dù nó không đúng về mặt chuyên môn để đề cập đến ở đây cho nhiều người dịch vì lý do là nhiều dịch giả không biết đủ về HTML và cấu trúc trang web.

Có rất nhiều hướng dẫn về HTML tốt xung quanh, nhưng họ đều dành cho các webmaster muốn quản trị web thậm chí còn xây dựng website chuyên nghiệp. Bỏ qua các vấn đề quan trọng một người dịch cần phải biết về HTML, với bài viết này Đặng Nam hy vọng sẽ lấp đầy khoảng trống cơ bản về kiến thức HTML và giúp bạn làm việc tốt hơn trong ngành ngôn ngữ.

Xem thêm: Bài 1: Hướng dẫn dịch website với file HTML

Khi dịch website bạn sẽ gặp các file HTML từ phía khách hàng yêu cầu dịch. Cũng như file ở các định dạng thông thường khác, translator sẽ phải dịch những nội dung khách yêu cầu. Tuy nhiên, với file HTML thì translator cần chú ý một vài điểm khi dịch các thẻ trong file như sau:

Trên là hỉnh ảnh thể hiện dòng Title, meta… khi website hiển thị trong công cụ tìm kiếm google
Dòng in đậm đầu tiên các bạn thấy sẽ là Title của website
Những chữ in dậm màu đen ở dòng thứ 3 trở đi (sau ngày tháng năm) chính là thẻ meta mô tả từ khóa của bài viết của website

1. Dịch nội dung trong Thẻ Title :

Thẻ Title  là dòng đầu tiên đầu tiên được in đậm trên kết quả tìm kiếm của google như trên hình mà các bạn có thể nhìn thấy .Thẻ này hết sức quan trọng trong trang  của khách hàng. Nó quyết định rất lớn đối với việc từ khóa của khách hàng SEO có lên top hay không. Title nó luôn phải chứa từ khóa mà khách hàng cần seo cần SEO.

2. Dịch nội dung trong Thẻ Meta

Là dòng thứ 2 in nhỏ ở trên hình.  Meta description có chức năng mô tả gợi ý nội dung của title (kiểu như chúng ta viết một đoạn ngắn kích thích đến người đọc mà chứa nội dung họ đang muốn tìm kiếm) thông thường nên để một vài từ khóa trong meta description để boot google tìm kiếm nhanh hơn.

Trong title translator được giới hạn viết 60 ký tự và translator nên tận dung hết để viết nội dung thông tin từ khóa mà khách hàng muốn SEO , nội dung không nên quá dài, cũng không quá ngắn.

3. Tối ưu thẻ Heading

Các thẻ heading từ h1-h6 sẽ là phần nổi bật nhất so với các phần còn lại của nội dung trong bài viết. Nó chỉ cho google hiểu rõ về cấu trúc site của khách hàng. Trong bài viết khách hàng Seo những từ khóa nào. Do đó ta nên ưu tiên đưa từ khóa và trong các thẻ  từ h1 đến h6 để được boot google index và đọc một cách dễ dàng hơn.  Lưu ý : Thẻ h1 sẽ là mạnh nhất sau đó giảm dần từ h2-h6 và các bạn chú ý nhé các thẻ h2-h6 sẽ nên là những từ khóa bổ trợ cho từ khóa chính nằm ở h1.

<h1 class=“bbc”>Title 1</h1>
<h1 class=“bbc”>Title 2</h1>
<h1 class=“bbc”>Title 3</h1>

Khi nắm được những kiến thức cơ bản về các thẻ, translator ngoài việc chuyển tải nội dung bản dịch chất lượng, thì cũng có thể tối ưu website giúp khách hàng được tốt nhất. Đây là một trong những điều quan trọng mà khách hàng dịch website luôn mong muốn khi họ muốn bản địa ngôn ngữ website của họ tới thị trường mục tiêu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !