Tag: HTML

Semantic HTML

HTML ngữ nghĩa là một cách viết HTML nhấn mạnh ý nghĩa của các thông tin được mã hóa qua trình bày của nó (nhìn). HTML đã bao gồm đánh dấu ngữ nghĩa từ khi ra đời, nhưng cũng bao gồm đánh dấu presentational như <font>, <i> và...

XEM THÊM

Dịch tài liệu file HTML

HTML là một ngôn ngữ máy tính đưa ra để cho phép tạo trang web. Những trang web này sau đó có thể được xem bởi bất cứ ai khác được kết nối với Internet. Nó là tương đối dễ dàng để tìm hiểu, với những điều cơ bản là tiếp cận với hầu hết

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !