Quản lý chất lượng DTP trong dịch thuật

Trong dịch thuật, thiết kế DTP là một khâu quan trọng trong quá trình tạo ra sản phẩm. Vì vậy, đảm bảo chất lượng DTP là yếu tố hàng đầu cho sản phẩm hoàn hảo.

Đảm bảo chất lượng (QA) trong thiết kế DTP là quá trình theo dõi kết quả dự án cụ thể để xác định nếu người thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng có liên quan và xác định cách để loại bỏ nguyên nhân của hiệu suất không đạt yêu cầu.

Khi kiểm tra cách bố trí của các tập tin, Chúng ta sẽ áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, kiểm tra dấu chấm câu, đầu và cuối trang, tiêu đề, đánh số và đồ họa, cũng như cập nhật các tham khảo chéo, các bảng nội dung và lập chỉ mục, v.v…

Một sản phẩm được DTP

Danh sách tiêu chuẩn để kiểm tra bảo đảm chất lượng thiết kế DTP:

 • Check Fonts
 • Check Size của text
 • Check Formatting paragraphs
 • Check Paper size
 • Check Headers và footers
 • Check Dấu ngoặc, ngoặc kép, ngoặc đơn
 • Check Bold, Italic hoặc Underline Text
 • Check Khoảng cách space giữa các chữ, dấu chấm, dấu phẩy…
 • Check Khoảng cách trước và sau giữa các dấu chấm, phẩy…
 • Check Check Bảng, dòng, cột
 • Check dòng, vị trí kích thước
 • Check hình ảnh, chất lượng hình ảnh
 • Check khoảng cách hình ảnh so với text xung quanh
 • Check bullets, numbering
 • Check nội dung, các thành phần nếu thiếu
 • Check liên kết nội dung,  liên kết hình ảnh
 • Check các hình ảnh cần được chuyển ngữ.
 • Update mục lục
 • Check màu sắc text
 • Phiên bản phần mềm DTP theo yêu cầu

—————————————————————————————————————————–

Quý vị có nhu cầu chế bản điện tử DTP tài liệu, sách, ấn phẩm, .. mời liện hệ:

 • Đặng Nam
 • Mobile: 0987 634 454
 • Email: info@hoanggiatrang.com
 • Skype: hotrotrados

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !