Đăng ký đào tạo phần mềm

Đăng ký đào tạo phần mềm

Chào mừng các bạn đến với khóa đào tạo phần mềm dịch thuật

Sau khi đã tìm hiểu lợi ích của phần mềm dịch thuật, lắng nghe ý kiến chia sẻ về phần mềm dịch thuật từ các anh chị học viên, và lựa chọn hình thức đào tạo phần mềm phù hợp với thời gian và công việc của mình, việc cuối cùng các bạn cần làm đó là tham gia khóa đào tạo phần mềm.

Để việc đăng ký tham gia khóa đào tạo được đơn giản nhất, rễ dàng nhất, các bạn chỉ lựa chọn một trong các cách dưới đây để liên hệ với Đặng Nam:

  • Gửi email đăng ký tới Email: info@hoanggiatrang.com
  • Liên hệ qua điện thoại: 0987.634.454
  • Liên hệ qua Skype: hotrotrados
  • Liên hệ qua Facebook

 

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !