load-page

Microsoft Excel

Home/Posts Tagged "Microsoft Excel"

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel. […]

Read more

Mặc dù việc sử dụng 15 con số chính xác, Excel có thể hiển thị nhiều nhân vật hơn (lên đến ba mươi) theo yêu cầu người sử dụng. Nhưng những con số hiển thị không phải là những người thực sự được sử dụng trong tính toán của nó, và như vậy, ví dụ, […]

Read more

Microsoft Excel có các tính năng cơ bản của tất cả các bảng tính, sử dụng một mạng lưới các tế bào sắp xếp thành hàng và số cột lá thư được đặt tên để tổ chức các thao tác dữ liệu như phép tính số học. Nó có một pin của các chức năng […]

Read more

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel. […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

X