load-page

Lịch đào tạo tuần từ ngày 08-14 tháng 7 năm 2019

Home/Blog/Lịch đào tạo tuần từ ngày 08-14 tháng 7 năm 2019

Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 08-14 tháng 7 năm 2019.

Các bạn có thể theo dõi chi tiết thời gian, ngày tương ứng với Học Viên đã được cung cấp khi đăng ký tham gia đào tạo. Trường hợp các bạn đã đăng ký, và có lịch đào tạo ở bảng chi tiết bên dưới, nếu có thay đổi, cần thông báo sớm nhất có thể trước thời gian đào tạo 12h.

Đối với các bạn chưa đăng ký thời gian tham gia đào tạo, có thể lựa chọn khung giờ trống bên dưới để đăng ký thời gian cụ thể. Lưu ý, ở cột “Ghi Chú“, những dòng có trạng thái là “Đăng Ký Đào Tạo“, các bạn có thể đăng ký vào các khung giờ đó.

Hướng dẫn: Đăng ký tham gia khóa đào tạo phần mềm Trados

Lịch chi tiết đào tạo

NgàyThứGiờHọc ViênBuổi thứGhi Chú
8/7219h-21h072019MH0051
9/7319h-21h072019MH0042
10/7419h-21hĐăng Ký Đào Tạo
11/7519h-21h072019MH0081
12/7619h-21h072019MH0071
13/778-10hĐăng Ký Đào Tạo
13/7714-16h072019MH0061
13/7719h-21hĐăng Ký Đào Tạo
14/7CN8-10h072019MH0082
14/7CN14-16hĐăng Ký Đào Tạo
14/7CN19h-21h072019MH0052

Lưu ý: Các trường hợp cần tư vấn hoặc có kế hoạch thời gian khác dưới khung giờ ở bảng bên trên, có thể trao đổi với Đặng Nam để sắp xếp lịch phù hợp nhất.

Email: info@hoanggiatrang.com,

ĐT: 0987.634.454

Skype: hotrotrados

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

error: Content is protected !!
X