Lịch đào tạo tuần từ ngày 24-30 tháng 6 năm 2019

Lịch đào tạo tuần từ ngày 24-30 tháng 6 năm 2019

Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 24-30 tháng 6 năm 2019.

Các bạn có thể theo dõi chi tiết thời gian, ngày tương ứng với Học Viên đã được cung cấp khi đăng ký tham gia đào tạo. Trường hợp các bạn đã đăng ký, và có lịch đào tạo ở bảng chi tiết bên dưới, nếu có thay đổi, cần thông báo sớm nhất có thể trước thời gian đào tạo 12h.

Đối với các bạn chưa đăng ký thời gian tham gia đào tạo, có thể lựa chọn khung giờ trống bên dưới để đăng ký thời gian cụ thể. Lưu ý, ở cột “Ghi Chú“, những dòng có trạng thái là “Đăng Ký Đào Tạo“, các bạn có thể đăng ký vào các khung giờ đó.

Hướng dẫn: Đăng ký tham gia khóa đào tạo phần mềm Trados

Lịch chi tiết đào tạo

Ngày Thứ Giờ Mã Học Viên Buổi thứ Ghi Chú
24/6 2 19h-21h 062019MH118 2
25/6 3 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
26/6 4 19h-21h 062019MH119 1
27/6 5 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
28/6 6 19h-21h 062019MH119 2
29/6 7 8-10h 062019MH120 1 Đăng Ký Đào Tạo
29/6 7 14-16h 062019MH121 1
29/6 7 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
30/6 CN 8-10h Đăng Ký Đào Tạo
30/6 CN 14-16h 062019MH121 2
30/6 CN 19h-21h 062019MH120 1

Lưu ý: Các trường hợp cần tư vấn hoặc có kế hoạch thời gian khác dưới khung giờ ở bảng bên trên, có thể trao đổi với Đặng Nam để sắp xếp lịch phù hợp nhất.

Email: info@hoanggiatrang.com,

ĐT: 0987.634.454

Skype: hotrotrados

 

 

 

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !