load-page

Bộ nhớ dịch

Home/Posts Tagged "Bộ nhớ dịch"

Bài viết: Những điều nên biết về bộ nhớ dịch thuật (Translation memory) sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức về Bộ nhớ dịch thuật của các phần mềm hỗ trợ dịch thuật Khái niệm chung về Bộ nhớ dịch (Translation memory) là gì? Bộ nhớ dịch (TM) là một cơ sở dữ […]

Read more

Bộ nhớ (TM) thường được biên dịch viên xây dựng trong quá trình dịch trên phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados. Tuy nhiên, đôi khi có những trường hợp đặc biệt, từ điển hay thuật ngữ ở dạng excle CSV có thể được tận dụng để sử dụng làm bộ nhớ. Vậy làm cách […]

Read more

Các trang website, Tài liệu sản phẩm, Công cụ bán hàng, Nhắn tin Marketing, Xây dựng thương hiệu, Hướng dẫn hỗ trợ khách hàng, Chúng đều có những điểm chung nhất định. Tất cả đều chứa những nội dung giống nhau hoặc gần giống nhau nào đó. Hoặc ngay ở chính nội của dạng tài […]

Read more

SIGN IN

Forgot Password

X