Author page: Đặng Nam

Chương trình đào tạo Trados 2017: Advanced

Chương trình đào tạo Trados 2017: Advanced

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo Trados 2017 – Advanced dành cho các dịch giả bắt đầu sử dụng phần mềm trados, hoặc đang sử dụng, muốn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm trados. Mục đích: Sau khi tham gia Chương trình đào tạo phần mềm...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !