Author page: Đặng Nam

CAT

CAT

Giới thiệu cơ bản về CAT (Computer-assisted translation). Khái niệm Computer-assisted translation, computer-aided translation hoặc CAT là một phương pháp trong dịch thuật, dịch tài liệu trong đó người dịch – translator sẽ sử dụng phần mềm...

XEM THÊM
Translation Memory

Translation Memory

Cùng với bộ thuật ngữ Termbase, thì bộ nhớ dịch – Translation Memory là một trong 2 ứng dụng quan trọng nhất của một phần mềm dịch thuật. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Bộ nhớ dịch thuật Translation Memory trong phần mềm dịch thuật...

XEM THÊM
Phần mềm Transit NXT

Phần mềm Transit NXT

Phần mềm transit NXT là phần mềm được phát triển từ hệ thống bộ nhớ dịch STAR’s translation memory mà trước đây có thể các bạn đã từng gặp. Phiên bản Phần mềm transit NXT mới này sẽ cung cấp một giải pháp tối ưu để làm cho nhóm dịch của bạn...

XEM THÊM
Đào tạo phần mềm trados cho Translator

Đào tạo phần mềm trados cho Translator

Đặng Nam nhận hướng dẫn đào tạo phần mềm giúp cho những người dùng muốn làm quen với SDL Trados Studio  một cách nhanh chóng và bắt đầu làm việc hiệu quả với các công cụ. Đào tạo trực tiếp tại văn phòng, địa điểm của quý vị Đào tạo trực tuyến...

XEM THÊM
Đào tạo phần mềm trados

Đào tạo phần mềm trados

SDL Trados Studio kết hợp tốt nhất của cả hai SDLX và Trados với các tính năng mới và sáng tạo. Điều đặc biệt của SDL Trados Studio chính là bộ nhớ, nó thực sự là một cuộc cách mạng đối với bộ nhớ trong ngành dịch thuật (Translation memory). SDL...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !