Author page: Đặng Nam

Fuzzy match grid trong SDL Trados Studio

Fuzzy match grid trong SDL Trados Studio

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề về Fuzzy match grid trong SDL Trados Studio, một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm và tranh cãi, đặc biệt là đàm phán giá giữa các công ty. Khi đối tác, khách hàng của bạn là các công ty, có thể...

XEM THÊM
Hướng dẫn phần mềm trados Online

Hướng dẫn phần mềm trados Online

Đặng Nam tổ chức hướng dẫn phần mềm trados Online cho các cá nhân dịch, công ty cung cấp dịch tài liệu trong cả nước. Phần mềm trados nói riêng cũng như các phần mềm hỗ trợ dịch thuật nói chung hiện nay đã trở thành công cụ trợ giúp rất nhiều cho...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !