Author page: Dịch Thuật Đặng Nam

EPS Previews

File EPS cũng thường bao gồm một hình ảnh xem trước của nội dung, để hiển thị trên màn hình. Ý tưởng là để cho phép xem trước đơn giản của các sản phẩm cuối cùng trong bất kỳ ứng dụng có thể rút ra một bitmap. Nếu không xem thử các ứng dụng sẽ...

XEM THÊM

Dịch file EPS

Encapsulated PostScript, hoặc EPS, là một tài liệu PostScript DSC-phù hợp với những hạn chế bổ sung mà có thể dùng để sử dụng như là một định dạng tập tin đồ họa. Nói cách khác, EPS file ít nhiều khép kín, tài liệu PostScript hợp lý có thể dự...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !