Lịch đào tạo hướng dẫn phần mềm Trados tuần từ ngày 25/05 – 31/05 năm 2020

Lịch đào tạo hướng dẫn phần mềm Trados tuần từ ngày 25/05 – 31/05 năm 2020

Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 25/05 – 31/05 năm 2020

Các bạn có thể theo dõi chi tiết thời gian, ngày tương ứng với Mã Học Viên đã được cung cấp khi đăng ký tham gia đào tạo. Trường hợp các bạn đã đăng ký, và có lịch đào tạo ở bảng chi tiết bên dưới, nếu có thay đổi, cần thông báo sớm nhất có thể trước thời gian đào tạo 12h.

Đối với các bạn chưa đăng ký thời gian tham gia đào tạo, có thể lựa chọn khung giờ trống bên dưới để đăng ký thời gian cụ thể. Lưu ý, ở cột “Ghi Chú“, những dòng có trạng thái là “Đăng Ký Đào Tạo“, các bạn có thể đăng ký vào các khung giờ đó.

Hướng dẫn: Đăng ký tham gia khóa đào tạo phần mềm Trados

Lịch chi tiết đào tạo

Ngày Thứ Giờ Mã Học Viên Buổi thứ Ghi Chú
25/05 2 19h-21h 052020MH013 2
26/05 3 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
27/05 4 19h-21h 052020MH014 2
28/05 5 19h-21h 052020MH011 2
29/05 6 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
30/05 7 8-10h Đăng Ký Đào Tạo
30/05 7 14-16h 052020MH012 2
30/05 7 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
31/05 CN 8-10h 052020MH016 1
31/05 CN 14-16h 052020MH015 1
31/05 CN 19h-21h 052020MH017 1

Các bạn đang phân vân về thời gian học, hoặc chưa rõ nội dung chương trình đào tạo, cách thức đào tạo, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Đặng Nam để được giải đáp mọi thắc mắc.

Email: info@hoanggiatrang.com,
ĐT: 0987.634.454
Skype: hotrotrados

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !