Lịch đào tạo tuần từ ngày 08-14 tháng 7 năm 2019

Lịch đào tạo tuần từ ngày 08-14 tháng 7 năm 2019

Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 08-14 tháng 7 năm 2019.

Các bạn có thể theo dõi chi tiết thời gian, ngày tương ứng với Học Viên đã được cung cấp khi đăng ký tham gia đào tạo. Trường hợp các bạn đã đăng ký, và có lịch đào tạo ở bảng chi tiết bên dưới, nếu có thay đổi, cần thông báo sớm nhất có thể trước thời gian đào tạo 12h.

Đối với các bạn chưa đăng ký thời gian tham gia đào tạo, có thể lựa chọn khung giờ trống bên dưới để đăng ký thời gian cụ thể. Lưu ý, ở cột “Ghi Chú“, những dòng có trạng thái là “Đăng Ký Đào Tạo“, các bạn có thể đăng ký vào các khung giờ đó.

Hướng dẫn: Đăng ký tham gia khóa đào tạo phần mềm Trados

Lịch chi tiết đào tạo

Ngày Thứ Giờ Mã Học Viên Buổi thứ Ghi Chú
8/7 2 19h-21h 072019MH005 1
9/7 3 19h-21h 072019MH004 2
10/7 4 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
11/7 5 19h-21h 072019MH008 1
12/7 6 19h-21h 072019MH007 1
13/7 7 8-10h Đăng Ký Đào Tạo
13/7 7 14-16h 072019MH006 1
13/7 7 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
14/7 CN 8-10h 072019MH008 2
14/7 CN 14-16h Đăng Ký Đào Tạo
14/7 CN 19h-21h 072019MH005 2

Lưu ý: Các trường hợp cần tư vấn hoặc có kế hoạch thời gian khác dưới khung giờ ở bảng bên trên, có thể trao đổi với Đặng Nam để sắp xếp lịch phù hợp nhất.

Email: info@hoanggiatrang.com,

ĐT: 0987.634.454

Skype: hotrotrados

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !