Lịch đào tạo tuần từ ngày 15-21 tháng 7 năm 2019

Lịch đào tạo tuần từ ngày 15-21 tháng 7 năm 2019

Dưới đây là kế hoạch đào tạo phần mềm Trados tuần từ ngày 15-21 tháng 7 năm 2019.

Các bạn có thể theo dõi chi tiết thời gian, ngày tương ứng với Học Viên đã được cung cấp khi đăng ký tham gia đào tạo. Trường hợp các bạn đã đăng ký, và có lịch đào tạo ở bảng chi tiết bên dưới, nếu có thay đổi, cần thông báo sớm nhất có thể trước thời gian đào tạo 12h.

Đối với các bạn chưa đăng ký thời gian tham gia đào tạo, có thể lựa chọn khung giờ trống bên dưới để đăng ký thời gian cụ thể. Lưu ý, ở cột “Ghi Chú“, những dòng có trạng thái là “Đăng Ký Đào Tạo“, các bạn có thể đăng ký vào các khung giờ đó.

Hướng dẫn: Đăng ký tham gia khóa đào tạo phần mềm Trados

Lịch chi tiết đào tạo

Ngày Thứ Giờ Mã Học Viên Buổi thứ Ghi Chú
15/7 2 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
16/7 3 19h-21h 072019MH009 1
17/7 4 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
18/7 5 19h-21h 072019MH006 2
19/7 6 19h-21h 072019MH007 2
20/7 7 8-10h Đăng Ký Đào Tạo
20/7 7 14-16h 072019MH010 1
20/7 7 19h-21h Đăng Ký Đào Tạo
21/7 CN 8-10h 072019MH012 1
21/7 CN 14-16h 072019MH010 2
21/7 CN 19h-21h 072019MH011 1

Lưu ý: Các trường hợp cần tư vấn hoặc có kế hoạch thời gian khác dưới khung giờ ở bảng bên trên, có thể trao đổi với Đặng Nam để sắp xếp lịch phù hợp nhất.

Email: info@hoanggiatrang.com,

ĐT: 0987.634.454

Skype: hotrotrados

072019MH007

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !