Tag: Hướng dẫn sử dụng Indesign CS 6

Giới thiệu về Palette trong Indesign CS6

Đặng Nam xin gửi giới thiệu tới các bạn bài hướng dẫn sử dụng Indesign CS6 đó là : Giới thiệu về Palette trong Indesign CS6 thuộc Chương 1 : Vùng làm việc  Xem thêm các bài khác cùng chương Bài 1 : Khái niệm cơ bản về Indesign CS6 Bài 2 : Giới...

XEM THÊM
Khái niệm cơ bản về indesign CS6

Khái niệm cơ bản về indesign CS6

Đặng Nam xin giới thiệu tới các bạn bài học đầu tiền về Indesign đó là : Khái niệm cơ bản về indesign CS6 thuộc Chương 1 : Vùng làm việc Xem thêm các bài khác cùng chương Bài 1 : Khái niệm cơ bản về Indesign CS6 Bài 2 : Giới thiệu về Palette

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !