Tag: Làm việc với phần mềm trados

Quy trình dịch phần mềm trados

Quy trình dịch phần mềm trados

Nếu lần đầu tiên bạn sử dụng phần mềm, thì đây là một bài viết giúp bạn hiểu được quy trình dịch phần mềm trados là như thế nào. Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng phần mềm trados với: Người dịch Người edit Người quản lý dự án Dịch tài liệu bằng phần...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !