Tag: Tìm hiểu trados

Tìm hiểu cơ bản về phần mềm trados

Tìm hiểu cơ bản về phần mềm trados

Bài viết này sẽ giới thiệu những chức năng cơ bản lựa chọn để dịch bằng phần mềm trados. Nó giúp người dịch hiểu được ý nghĩa của chức năng, là nên lựa chọn sử dụng trong hoàn cảnh nào. Tùy thuộc vào vai trò của bạn là gì và nếu bạn đang làm việc...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !