Tìm hiểu cơ bản về phần mềm trados

Tìm hiểu cơ bản về phần mềm trados

Bài viết này sẽ giới thiệu những chức năng cơ bản lựa chọn để dịch bằng phần mềm trados. Nó giúp người dịch hiểu được ý nghĩa của chức năng, là nên lựa chọn sử dụng trong hoàn cảnh nào.

Tùy thuộc vào vai trò của bạn là gì và nếu bạn đang làm việc như là một phần của một nhóm hoặc một mình, có công việc khác nhau mà bạn có lựa chọn các chức năng dưới đây để dịch trong phần mềm trados

Lựa chọn chức năng

Mô tả chức năng

Single-File Translation Lựa chọn này một ví dụ về một công việc để dịch một tập tin.Điều này đơn giản cho phép bạn dịch, xác minh và sau đó tạo ra tài liệu dịch của bạn
New Project Lựa chọn này giúp chúng ta dịch nhiều file (có thể gồm nhiều file cùng một định dạng hoặc nhiều file nhiều định dạng khác nhau)
Project Package Translation: Offline Đây là một ví dụ về một trong những cách mà bạn có thể làm việc dự án thông qua việc sử dụng các gói dự án. Sau khi tạo một dự án, quản lý dự án tạo ra các gói dự án có chứa các tập tin để dịch và sau đó gửi chúng đầu tiên cho người dịch và sau đó để xem các. Sau khi dịch và xem xét hoàn tất, các tập tin được gửi lại cho người quản lý dự án trong một gói trở lại. Sau đó người quản lý dự án có thể hoàn thành các tập tin mà tạo ra các tài liệu dịch cuối cùng và cập nhật bộ nhớ dịch.
GroupShare Project Translation: Online Lựa chọn này là một ví dụ về một trong những cách mà bạn có thể làm việc với một dự án trong Studio. Công việc này lưu trữ các dự án GroupShare trên máy chủ GroupShare dự án và giả định rằng tất cả các thành viên trong nhóm trong công việc có thể truy cập vào máy chủ dự án. Nó giúp loại bỏ sự cần thiết phải sử dụng các gói dự án như tất cả các thành viên trong nhóm chỉ có thể mở dự án GroupShare để truy cập vào công việc của họ từ máy chủ.
GroupShare Project Translation: Mixed Online/Offline  Đây là một ví dụ về một trong những cách mà bạn có thể làm việc với các dự án trong một quy trình làm việc, nơi bạn có các loại sau đây của các thành viên nhóm nghiên cứu:

  • Thành viên trong nhóm doanh nghiệp (worldserver, TeamWorks hoặc TMS)
  • Thành viên trong nhóm trực tuyến Studio (truy cập vào Project Server)
  • Thành viên trong nhóm ẩn Studio (không có quyền truy cập vào Project Server)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !