Author page: Dịch Thuật Đặng Nam

Dịch tài liệu file bitmap

Dịch tài liệu file bitmap

Trong đồ họa máy tính, một bitmap hoặc pixmap là một loại hình tổ chức bộ nhớ hoặc định dạng tập tin hình ảnh được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số. Bitmap hạn xuất phát từ thuật ngữ lập trình máy tính, có nghĩa là chỉ cần một bản đồ của...

XEM THÊM
Plugin trong Adobe Photoshop

Plugin trong Adobe Photoshop

Photoshop chức năng có thể được mở rộng bằng cách thêm vào các chương trình được gọi là Photoshop plugins (hoặc plug-ins). Adobe tạo ra một số bổ sung, chẳng hạn như Adobe Camera Raw, nhưng các công ty bên thứ ba phát triển hầu hết các plugin...

XEM THÊM
Định dạng file Photoshop

Định dạng file Photoshop

File Photoshop có phần mở rộng tập tin mặc định như PSD, viết tắt của “Photoshop Document.” Một tập tin PSD cửa hàng một hình ảnh với sự hỗ trợ cho hầu hết các tùy chọn hình ảnh có sẵn trong Photoshop. Chúng bao gồm các lớp với mặt...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !