Tag: QuarkXPress

Giới thiệu về QuarkXpres

Giới thiệu về QuarkXpres

QuarkXPress (thường được gọi là Quark) là một ứng dụng máy tính để tạo và chỉnh sửa bố cục trang phức tạp trong một WYSIWYG (Những gì bạn thấy là những gì bạn có) môi trường. Nó chạy trên Mac OS X và Windows. Nó lần đầu tiên được phát hành bởi...

XEM THÊM
Dịch tài liệu file QuarkXPress

Dịch tài liệu file QuarkXPress

Nhóm Đặng Nam cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ dịch tài liệu file QuarkXPress QXP QuarkXPress (thường được gọi là Quark) là một ứng dụng máy tính để tạo và chỉnh sửa bố cục trang phức tạp trong một WYSIWYG (Những gì bạn thấy là những gì bạn có)...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !