Bigbom Eco – Hệ Sinh Thái Quảng Cáo Phi Tập Trung

Đây là dự án ICO công nghệ Blockchain của Việt Nam.

BBO là token trong hệ sinh thái Bigbom Eco, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ Ethereum và DApps. Bên có nhu cầu sử dụng dịch vụ quảng cáo được gọi là Buyer và bên cung cấp dịch vụ quảng cáo gọi là Seller. Các bên có thể kết nối dễ dàng thông qua smart contract và thanh toán bằng BBO trong hệ sinh thái này

bigbom-platform

Thông tin token sale:

Hardcap 400.000.000 BBO
Total Token 2.000.000.000 BBO
Token Sale Price 1 ETH = 20.000 BBO
Total Token for Sale 1.000.000.000 BBO
Private Sales 100.000.000 BBO
Public Sales – ICO & Pre-ICO 300.000.000 BBO
Public Sale – Post ICO 600.000.000 BBO
Yêu cầu KYC Có
ERC20 Token Có
ICO 03/2018
Trading 04/2018 hoặc ngay khi ICO kết thúc

 

 

Bigbom Eco đóng băng số lượng BBO cần thiết của Buyer để kích hoạt smart contract. Sau đó tự động thông báo cho Seller để triển khai quảng cáo và các dịch vụ liên quan. Các báo cáo của bên cung cấp dịch vụ được kết nối tự động với Bigbom Eco thông qua API. Hệ thống sẽ đánh giá kết quả và đối chiếu với các cam kết trong smart contract. Khi đó, số BBO được giải phóng trả cho Seller và kết thúc giao dịch.

diagram-smart-contract

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !