Chữ tượng hình

Chữ tượng hình

Giới thiệu khái quát về chữ tượng hình

Theo bách khoa toàn thư wikipedia Chữ tượng hình là hệ thống chữ viết đối lập với chữ tượng thanh. Nếu trong hệ thống chữ tượng thanh mỗi một ký hiệu (chữ cái) tương ứng với một âm hay một tổ hợp âm, thì trong hệ thống chữ tượng hình mỗi một ký hiệu tương ứng với một từ hay một hình vị (đơn vị nhỏ nhất mang ý nghĩa trong ngôn ngữ tương ứng).

Nếu những đại diện của chữ tượng thanh là những hệ thống chữ cái như chữ cái Latin, chữ Ả Rập, chữ Hindu, cũng như hiragana và katakana của Nhật Bản, thì đại diện của chữ tượng hình gồm có chữ tượng hình Ai Cập, chữ Hán, chữ Maya.

Các ngôn ngữ phổ biến của chữ tượng hình trong ngành dịch thuật: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Thái Lan…

Phân biệt được chữ tượng hình và chữ tượng thanh giúp chúng ta sẽ lựa chọn được đơn vị tính khối lượng tài liệu theo từ (word) hay ký tự (character).

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !