Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u425698080/domains/hoanggiatrang.com/public_html/wp-content/themes/education/fw/core/core.media.php on line 307

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u425698080/domains/hoanggiatrang.com/public_html/wp-content/themes/education/fw/core/core.media.php on line 308
Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production

Đây là chương trình dành cho các dịch giả bắt đầu sử dụng phần mềm trados, hoặc đang sử dụng, muốn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm trados.

Mục đích:

Sau khi tham gia Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Supply Chain và Pre-production, quý vị sẽ nâng cao được kỹ năng dịch thuật trên phần mềm trados, năng xuất và chất lượng sẽ được cải thiện. Đồng thời quản lý tài nguyên dịch Translation Memory, Termbase.

Hình thức đào tạo:

Quý vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo dưới đây:

Chương trình này được thiết kế để liên kết sử dụng Phần mềm Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package, đồng thời bao gồm chức năng bổ sung sau khi tìm hiểu xong chương trình đào tạo Getting Started – Translating. Các chủ đề chính bao gồm:

 • Làm việc trong các liên kết – sử dụng Phần mềm Trados Studio để xử lý các gói dự án (Phần mềm Trados Studio, SDL worldserver, và SDL GroupShare Package)
 • Cung cấp những kết quả khi dịch trong môi trường liên kết
 • Tạo TM và termbases sử dụng nội dung đã có sẵn (ví dụ như chuyển đổi các bảng thuật ngữ từ Excel, việc aligning các tài liệu đã được dịch, và tạo ra các từ điển autosuggest của riêng bạn)

Nội dung đào tạo chi tiết:

1. SDL Trados Studio in the Supply Chain

a. Tùy biến giao diện người dùng

 • Thay đổi kích thước phông chữ trong cửa sổ dịch Editor
 • Lựa chọn favorite source/target language pair
 • Thay đổi màn hình hiển thị cửa sổ Kết quả dịch

b. Tìm hiểu về SDL Trados Studio Project packages

 • Project Packages trong SDL Trados Studio là gì?
 • Mở một project package trong trường hợp nhận được bởi khách hàng hoặc quản lý dự án
 • Tìm hiểu một báo cáo phân tích thông kê về dự án
 • Mở file của package
 • Dịch file của package
  – Context matches là gì?
  – Sử dụng và lựa chọn nội dung từ gợi ý của bộ nhớ dịch
  – Tìm kiếm và chèn terminology trong quá trình dịch
  – Adding new terms
  – Handling tags correctly
  – Interactive tag verification
  – Thêm comments trong file dịch
  – Lọc segment trong quá trình dịch
 • Creating the return package khi hoàn thành dự án để gửi khách hàng

c. Tìm hiểu về SDL World Server (WS) packages

 • SDL WorldServer packages là gì?
 • Mở một WS package
 • Processing the files in the WS package
 • PerfectMatches (PM) là gì?
 • Handling locked segments

d. Tìm hiểu về SDL GroupShare

 • SDL GroupShare là gì?
 • How to accept SDL GroupShare assignments?
 • How to deliver jobs through SDL GroupShare

2. Pre-Production

a. Re-using legacy documents to create translation memory content (Alignment)

Running an alignment on an existing source and target document

 • Creating a new (empty) TM
 • Performing the alignment on single and multiple file pairs
 • Reviewing the alignment result
 • Correcting misalignments
 • Importing the alignment result into the new TM (quick and advanced import)

b. Hướng dẫn tạo từ điển AutoSuggest dictionaries

c. Hướng dẫn tạo termbases

 • Converting terms from an MS Excel document into SDL MultiTerm format Setting up a new termbase with SDL MultiTerm
 • Importing the converted MS Excel glossary into the new termbase

d. Processing new documents based on legacy resources

How to process a new document based on the alignment result, the newly-created termbase and AutoSuggest dictionary

 • Opening the new document
 • Analyzing the document against the newly-created TM
 • Viewing the analysis report
 • Translating the document using TM, termbase, and AutoSuggest dictionary
 • Fine-tuning the AutoSuggest settings, e.g. prioritizing the AutoSuggest sources and changing the way the AutoSuggest hits are displayed

Liên hệ Đặng Nam

 • Mobile: 0987 634 454
 • Email: info@hoanggiatrang.com
 • Skype: hotrotrados

 

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !