Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Translating

Chương trình đào tạo Trados 2017 Getting Started: Translating

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho các dịch giả bắt đầu sử dụng phần mềm trados, hoặc đang sử dụng, muốn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm trados.

Mục đích:

Sau khi tham gia Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho Translators, quý vị sẽ nâng cao được kỹ năng dịch thuật trên phần mềm trados, năng xuất và chất lượng sẽ được cải thiện. Đồng thời quản lý tài nguyên dịch Translation Memory, Termbase.

Chương trình này được thiết kế cho những người dùng muốn làm quen với Phần mềm Trados Studio 2017 một cách nhanh chóng và bắt đầu làm việc hiệu quả với các tính năng, công cụ của phần mềm.

Hình thức đào tạo:

Quý vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo dưới đây:

Các chủ đề chính bao gồm:

 • Giới thiệu về công nghệ CAT: Translation memory – bộ nhớ dịch (TM), termbase, autosuggest là gì?
 • Tổng quan về ứng dụng
 • Cấu hình các thiết lập tùy chọn để phù hợp sở thích cá nhân của dịch giả
 • Dịch các tập tin MS Office trong Phần mềm Trados Studio, sử dụng các tính năng phổ biến nhất
 • Cung cấp các bản dịch sau khi hoàn thành dịch trên phần mềm

Nội dung đào tạo chi tiết:

1 . Giới thiệu về công nghệ CAT:

 • Bộ nhớ dịch (Translation Memory)
 • Thuật ngữ (Termbase )
 • Từ điển Tự động AutoSuggest
 • Hướng dẫn khởi động ban đầu và thiết lập các lựa chọn của Phần mềm Trados
 • Tổng quan về giao diện người dùng
 • Cài đặt riêng cách sử dụng phần mềm với từng dịch giả
 • Chọn cặp ngôn ngữ ưa thích
 • Thiết lập kích thước font chữ phù hợp với từng dịch giả

2. Thực hành dịch file .doc (MS Word)

 • Mở 1 file để dịch
 • Lựa chọn bộ nhớ dịch (translation memory )
 • Lựa chọn từ điển thuật ngữ (termbase)
 • Lựa chọn từ điện tự động (AutoSuggest )
 • Giới thiệu cửa sổ dịch trong phần mềm Trados
 • Giới thiệu các thao tác sử dụng khi dịch trong phần mềm Trados
 • Các sử dụng từ điển thuật ngữ Termbase và AutoSuggest
 • Confirming bản dịch và lưu vào cơ sở dữ liệu Bộ nhớ dịch
 • Sử dụng Auto-propagation, để đề nghị tự động dịch nội dung trùng lặp
 • Exact match
 • Fuzzy match
 • Concordance search
 • Chèn tags
 • Save bản dịch
 • Tìm hiểu file SDLXLIFF
 • Save bản dịch dạng Word

3. Thực hành dịch file .ppt (MS PowerPoint)

 • Mở 1 file .ppt để dịch
 • Auto-localization thời gian, ngày
 • Chỉnh sửa source
 • Merging segments
 • Previewing PowerPoint slides
 • Save bản dịch dạng file MS PowerPoint

4. Thực hành dịch file .xls (MS Excel)

 • Mở file 1 excle để dịch
 • Sử dụng termbase khi dịch
 • Previewing và tạo file đích dạng excle

5. Thực hành dịch file .pdf (PDF)

 • Một số lưu ý khi dịch file PDF
 • Thống kê phân tích file PDF
 • Dịch file PDF
 • Previewing và tạo file đích dạng docx

Liên hệ Đặng Nam

 • Mobile: 0987 634 454
 • Email: info@hoanggiatrang.com
 • Skype: hotrotrados

 

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !