Chương trình đào tạo Trados 2017 – Managing Projects

Chương trình đào tạo Trados 2017 – Managing Projects

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo Trados 2017 – Managing Projects.

Mục đích:

Sau khi được đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm Trados 2017, quý vị sẽ nâng cao được kỹ năng quản lý dự án dịch bằng phần mềm Trados. Đồng thời quản lý tài nguyên dịch Translation Memory, Termbase theo từng dự án, theo khách hàng và lĩnh vực.

Với Phần mềm Trados, bạn có thể quản lý các dự án dịch thuật của bạn, ngôn ngữ, tập tin và thời gian thực hiện dự án. Việc quản lý dự án tốt sẽ giúp cắt giảm thời gian cần thiết để hoàn thành dự án. Và điều phối nhiều dự án ngôn ngữ và loại tập tin với tính năng tự động.

Chương trình “Managing Projects” được thiết kế để các nhà quản lý dự án với các chức năng quan trọng nhất của SDL Trados Studio 2017, và cung cấp cho quản lý dự án những kiến thức cần thiết để xử lý công việc hàng ngày. Bao gồm các chủ đề chính:

 • Làm việc với các file MS Office
 • Tạo Project
 • Scoping projects, Generating word counts, analysis reports (Phạm vi, thống kê số từ, báo cáo dự án)
 • Tạo Package, Điều phối dự án công việc cho translators và reviewers
 • Signing off project files
 • Finalizing projects

Hình thức đào tạo:

Quý vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo dưới đây:

Nôi dung chi tiết:

 • Giới thiệu về Công nghệ dịch (CAT Technologies)
 • Giới thiệu về phần mềm dịch thuật SDL Trados 2017
 • Làm việc với Package, Project
 • Tạo project
 • Viewing thông tin project và statistics
 • Tạo packages
 • Signing off project

Liên hệ Đặng Nam

 • Mobile: 0987 634 454
 • Email: info@hoanggiatrang.com
 • Skype: hotrotrados
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !