Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho Project Managers

Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho Project Managers

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho Project Managers.

Mục đích:

Sau khi được đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm Trados 2017, quý vị sẽ nâng cao được kỹ năng quản lý dự án dịch bằng phần mềm Trados. Đồng thời quản lý tài nguyên dịch Translation Memory, Termbase theo từng dự án, theo khách hàng và lĩnh vực.

Với Phần mềm Trados, bạn có thể quản lý các dự án dịch thuật của bạn, ngôn ngữ, tập tin và thời gian thực hiện dự án. Việc quản lý dự án tốt sẽ giúp cắt giảm thời gian cần thiết để hoàn thành dự án. Và điều phối nhiều dự án ngôn ngữ và loại tập tin với tính năng tự động.

Hình thức đào tạo:

Quý vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo dưới đây:

Nội dung đào tạo:

Chương trình đào tạo Trados 2017 – Managing Projects Chương trình “Managing Projects” được thiết kế để các nhà quản lý dự án với các chức năng quan trọng nhất của phần mềm Trados 2017, và cung cấp cho quản lý dự án những kiến thức cần thiết để xử lý công việc hàng ngày. Bao gồm các chủ đề chính:

 • Làm việc với các file MS Office
 • Tạo Project
 • Scoping projects, Generating word counts, analysis reports (Phạm vi, thống kê số từ, báo cáo dự án)
 • Tạo Package, Điều phối dự án công việc cho translators và reviewers
 • Signing off project files
 • Finalizing projects
Chương trình đào tạo Trados 2017 – Streamlining Projects Chương trình này được thiết kế sau khi quản lý dự án đã được tham gia chương trình Managing Projects. Bao gồm các chủ đề chính:

 • Xây dựng project mẫu
 • Thay đổi thiết lập dự án (ví dụ thiết lập QA Checker)
 • Tối ưu hóa xử lý nhiều tập tin thông qua việc chia – ghép file (Split và Merge)
 • Xử lý cập nhật các dự án và udpate với PerfectMatch
 • Tạo Translation Memory (Bộ nhớ TM) và Termbase (thuật ngữ) dựa trên các dự án đã dịch từ trước
 • Tạo từ điển AutoSuggest
Chương trình đào tạo SDL MultiTerm Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho các dịch giả và các nhà quản lý dự án kiến thức tốt về các tính năng và chức năng trong SDL MultiTerm để quản lý các thuật ngữ của khách hàng và khai thác sử dụng MultiTerm khi dịch trong phần mềm Trados.

Liên hệ Đặng Nam

 • Mobile: 0987 634 454
 • Email: info@hoanggiatrang.com
 • Skype: hotrotrados

 

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !