Chương trình đào tạo Trados 2017: Advanced

Chương trình đào tạo Trados 2017: Advanced

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo Trados 2017 – Advanced dành cho các dịch giả bắt đầu sử dụng phần mềm trados, hoặc đang sử dụng, muốn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm trados.

Mục đích:

Sau khi tham gia Chương trình đào tạo phần mềm trados 2017 dành cho Translators, quý vị sẽ nâng cao được kỹ năng dịch thuật trên phần mềm trados, năng xuất và chất lượng sẽ được cải thiện. Đồng thời quản lý tài nguyên dịch Translation Memory, Termbase.

Hình thức đào tạo:

Quý vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo dưới đây:

Chương trình này được thiết kế cho những người dùng muốn nâng cao hơn những điều cơ bản của Phần mềm Trados 2017. Các chủ đề chính bao gồm:

Các chủ đề chính bao gồm:

 • Quản lý bộ nhớ dịch hiệu quả
 • Nội địa hóa dạng nội dung XML
 • Quy tắc đảm bảo chất lượng tự động
 • Quy trình công việc nâng cao dành cho các loại tập tin khác nhau: Word, PowerPoint, Excel, InDesign

Nội dung đào tạo chi tiết:

 • Quản lý Bộ nhớ dịch Transaltion Memory
 • Tận dụng tài nguyên dịch từ trước khi sử dụng phần mềm Trados
 • Thêm thông tin mô tả cho bộ nhớ dịch thông qua các lĩnh vực
 • Thiết lập tùy chọn để tìm kiếm TM
 • Tìm hiểu file XML
 • Kiểm soát chất lượng bản dịch
 • Tìm hiểu về chế bản điện tử DTP và các file dịch cho dự án chế bản điện tử
 • Pseudo-dịch

Liên hệ Đặng Nam

 • Mobile: 0987 634 454
 • Email: info@hoanggiatrang.com
 • Skype: hotrotrados

 

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !