Chương trình đào tạo Trados 2017 – Streamlining Projects

Chương trình đào tạo Trados 2017 – Streamlining Projects

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo Trados 2017 – Streamlining Projects.

Mục đích:

Sau khi được đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm Trados 2017, quý vị sẽ nâng cao được kỹ năng quản lý dự án dịch bằng phần mềm Trados. Đồng thời quản lý tài nguyên dịch Translation Memory, Termbase theo từng dự án, theo khách hàng và lĩnh vực.

Với Phần mềm Trados, bạn có thể quản lý các dự án dịch thuật của bạn, ngôn ngữ, tập tin và thời gian thực hiện dự án. Việc quản lý dự án tốt sẽ giúp cắt giảm thời gian cần thiết để hoàn thành dự án. Và điều phối nhiều dự án ngôn ngữ và loại tập tin với tính năng tự động.

Chương trình này được thiết kế sau khi quản lý dự án đã được tham gia chương trình Managing Projects. Bao gồm các chủ đề chính:

 • Xây dựng project mẫu
 • Thay đổi thiết lập dự án (ví dụ thiết lập QA Checker)
 • Tối ưu hóa xử lý nhiều tập tin thông qua việc chia – ghép file (Split và Merge)
 • Xử lý cập nhật các dự án và udpate với PerfectMatch
 • Tạo Translation Memory (Bộ nhớ TM) và Termbase (thuật ngữ) dựa trên các dự án đã dịch từ trước
 • Tạo từ điển AutoSuggest

Hình thức đào tạo:

Quý vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo dưới đây:

Nội dung chi tiết:

 • Streamlining project creation through templates
 • Effective handling of update projects and mid-project updates
 • Centralizing Project Management through GroupShare – Overview
 • Re-using legacy documents to create translation memory content (Alignment)
 • Creating AutoSuggest dictionaries
 • Creating termbases
 • Revision exercise
 • Adapting the application to your personal style of working

Liên hệ Đặng Nam

 • Mobile: 0987 634 454
 • Email: info@hoanggiatrang.com
 • Skype: hotrotrados
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !