Clean file và Unclean file trong Trados

Một số trường hợp trong dịch tài liệu trên phần mềm Trados cho khách hàng hoặc cho chính công ty của bạn, bạn sẽ gặp phải yêu cầu từ phía khách hàng hoặc các bộ phận khác đó là Clean file và Unclean file.

Có nhiều ý kiến về hai thuật ngữ này. Cùng là Clean file và Unclean file, tuy nhiên có khách hàng hiểu theo một cách, chính vì vậy file họ yêu cầu sẽ khác với người khác về mặt định dạng hoặc thuộc tính nào đó. Tuy nhiên, một cách cơ bản chung nhất có thể hiểu như sau:

Unclean file là file song ngữ (bilingual file) bao gồm source và tagert. Trong phần mềm trados các phiên bản từ 2011 trở lên chúng ta sẽ thấy đó là file .sdlxliff

Clean file là file đích, tagert, file chỉ có một ngôn ngữ đích. Trong trados, ta có thể hiểu nó chính là file đích mà chúng ta thực hiện bằng cách “Save Tagert As”

Qua tìm hiểu Đặng Nam thấy rằng thuật ngữ Clean file và Unclean file thường được sử dụng với phần mềm Trados 2007, Trados Workbench.

Hiện nay, với các phiên bản phần mềm Trados 2011, Trados 2014, Trados 2015 gần như không thấy yêu cầu về hai định dạng file “Clean file và Unclean file”.

Clean file và Unclean file trong Trados (2)

Giao diện file Unclean trong trados 2007

 

Phần mềm Trados

Giao diện file unclean trong trados 2015 mới.

 

Qua kinh nghiệm làm việc cho thấy, để hiểu chính xác định dạng file Clean file và Unclean file một cách chính xác với yêu cầu của khách hàng là như nào, chúng ta nên hỏi trực tiếp cho rõ với khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ hiểu Clean file và Unclean file một cách khác nhau, và tùy từng phần mềm thì yêu cầu cũng là khác nhau.

Trên đây chỉ là những chia sẻ tìm hiểu từ Đặng Nam, các bạn có thể tìm hiểu và chia sẻ hơn nữa hiểu biết về hai dạng file Clean file và Unclean file.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !