Dịch vụ Kỹ sư bản địa hóa (Localization Engineer) Online

Dịch vụ Kỹ sư bản địa hóa (Localization Engineer) Online

Đặng Nam cung cấp Dịch vụ Kỹ sư bản địa hóa (Localization Engineer) Online cho các công ty dịch thuật tại việt nam cũng như trên thế giới.

Kỹ sư bản địa hóa (Localization Engineer) là gì?

 Trong ngành dịch thuật tại Việt Nam, vị trí Kỹ sư bản địa hóa (Localization Engineer) là một vị trí công việc mới, được hình thành nhằm giải quyết các vấn đề mới như:

 • Xóa bỏ khoảng cách về công nghệ dịch thuật giữa các công ty dịch thuật Việt nam và thế giới
 • Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ dịch thuật cho đội ngũ biên dịch, quản lý dự án, kiểm soát chất lượng trong xu thế yêu cầu đòi hỏi thực hiện dự án trên các phần mềm hỗ trợ dịch thuật
 • Kiểm soát chất lượng (QA check) với các công cụ kỹ thuật hỗ trợ nhằm bảo đảm chất lượng bản dịch
 • Xử lý tất cả các định dạng file dịch bởi sự đa dạng về định dạng file ngày càng lớn
 • Xử lý format tài liệu, dàn trang thiết kế lại bản dịch, bởi các tài liệu ngày càng phức tạp về format
 • Thực hiện dàn trang chế bản điện tử DTP với các tài liệu nhằm phục vụ in ấn, quảng cáo
 • Xây dựng, quản lý hệ thống Bộ nhớ (Translation Memory), Bộ thuật ngữ (Termbase) là yêu cầu quan trọng với công ty dịch thuật
 • Projec Manger, Translator luôn cần một Kỹ sư bản địa bên cạnh để support tất cả các vấn đề kỹ thuật
 • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác các vấn đề liên quan tới phần mềm dịch thuật, định dạng file bản dịch, bộ nhớ, thuật ngữ.

Truy cập bài viết Công việc của Kỹ sư bản địa hóa (Localization engineer) để có được thông tin chi tiết hơn về Kỹ sư bản địa hóa

Quý vị là công ty dịch thuật, có nhu cầu dịch vụ Kỹ sư bản địa hóa Online, mời liên hệ với Đặng Nam qua email hotrotrados@gmail.com, quý vị sẽ được hỗ trợ các công việc của Kỹ sư bản địa hóa như dưới đây:

 • Thực hiện các công việc kỹ thuật của một dự án dịch thuật/bản địa hóa bao gồm: Phân tích file, phân tích wordcount, phân tích website, chuẩn bị file trước dịch, xử lý file sau dịch và thực hiện chế bản điện tử (DTP)
 • Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Quản lý Dự án (Projec Manger) thông qua phân tích yêu cầu dự án và ước tính thời gian, xử lý kỹ thuật cho từng dự án.
 • Xác định và chuẩn bị file dịch bằng các phần mềm hỗ trợ dịch thuật/bản địa hóa.
 • Hướng dẫn, đào tạo phần mềm dịch thuật và hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận Projec Manger, Translator, QA.
 • Xây dựng tài liệu cho các quy trình và công cụ hỗ trợ dịch thuật mới.
 • Phân tích thống kê báo cáo dự án dịch, DTP.
 • Quản lý chất lượng dịch thuật, chất lượng DTP.
 • Đào tạo phần mềm quản lý chất lượng dịch thuật.
 • Xây dựng, quản lý hệ thống tài nguyên Translation memory, Termbase trước, trong và sau dự án, cho từng khách hàng, chuyên ngành.

Thông tin chi tiết về Đặng Nam

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !