Ngôn ngữ được hỗ trợ trong phần mềm Trados 2017

Phần mềm Trados 2017 hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ giúp người dịch, quản lý dự án dễ dàng thực hiện dịch tài liệu từ các ngôn ngữ khác nhau.

Dưới đây là danh sách các ngôn ngữ mà phần mềm Trados 2017 hỗ trợ

 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic (all variants)
 • Armenian
 • Azeri (all variants)
 • Basque
 • Bengali
 • Bosnian
 • Bulgarian
 • Belarusian
 • Cambodian
 • Catalan
 • Central Kurdish
 • Chinese (all variants)
 • Croatian (all variants)
 • Czech
 • Danish
 • Dari
 • Divehi
 • Dutch (all variants)
 • English (all variants)
 • Estonian
 • Faeroese
 • Farsi
 • Filipino
 • Finnish
 • French (all variants)
 • Gaelic (all variants)
 • Galician
 • Georgian
 • German (all variants)
 • Greek
 • Greenlandic
 • Gujarati
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian (all variants)
 • Japanese
 • Kannada
 • Kazakh
 • Kiswahili
 • Konkani
 • Korean (all variants)
 • Kyrgyz
 • Latvian-Lettish
 • Lithuanian
 • Macedonian
 • Malayalam
 • Malaysian
 • Maltese
 • Maori
 • Marathi
 • Mongolian
 • Northern Sotho
 • Norwegian (all
 • variants)
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese (all
 • variants)
 • Punjabi
 • Quechua (all variants)
 • Rhaeto-Romance
 • Romanian
 • Russian
 • Sami (all variants)
 • Sanskrit
 • Serbian (all variants)
 • Slovak
 • Slovenian
 • Somali
 • Sorbian
 • Spanish (all variants)
 • Swedish (all variants)
 • Syriac
 • Tagalog
 • Tamil
 • Tatar
 • Telugu
 • Thai
 • Tsonga
 • Tswana
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Urdu
 • Uzbek
 • (Cyrillic and Latin)
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish
 • Zulu

Ngoài ra, Phần mềm Trados 2017 làm việc với bất kỳ sự kết hợp ngôn ngữ mà Microsoft Windows hỗ trợ. Ngôn ngữ hỗ trợ thay đổi tùy theo hệ điều hành của bạn và là toàn diện nhất trên Windows 8.1 – 10

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !