Tag: Chương trình đào tạo Project manager

Chương trình đào tạo SDL MultiTerm 2017

Chương trình đào tạo SDL MultiTerm 2017

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo SDL MultiTerm 2017 dành cho dịch giả, quản lý dự án dịch thuật. Mục đích: Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho các dịch giả và các nhà quản lý dự án kiến thức tốt về các tính năng và chức năng...

XEM THÊM
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !