Chương trình đào tạo SDL MultiTerm 2017

Chương trình đào tạo SDL MultiTerm 2017

Đặng Nam cung cấp Chương trình đào tạo SDL MultiTerm 2017 dành cho dịch giả, quản lý dự án dịch thuật.

Mục đích:

Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho các dịch giả và các nhà quản lý dự án kiến thức tốt về các tính năng và chức năng trong SDL MultiTerm để quản lý các thuật ngữ của khách hàng và khai thác sử dụng MultiTerm khi dịch trong phần mềm Trados.

Hình thức đào tạo:

Quý vị có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo dưới đây:

Nôi dung chi tiết:

  • Giới thiệu về file .tbx (Định dạng từ điển thuật ngữ trung gian)
  • Giới thiệu về MultiTerm
  • Giới thiệu và cách sử dụng về SDL MultiTerm 2017 Desktop, SDL MultiTerm 2017 Convert, SDL MultiTerm 2017 Extract.
  • Tạo từ điển thuật ngữ MultiTerm
  • Convert thuật ngữ từ MultiTerm sang Excle và ngược lại
  • Convert thuật ngữ trước khi dịch với dự án lớn
  • Convert thuật ngữ của dự án đã thực hiện nhằm mục đích xây dựng tài nguyên thuật ngữ

————————————————————————————————————————————————————–

Liên hệ với Đặng Nam qua Email: hotrotrados@gmail.com hoặc Điện thoại: 0987 634 454 để được tư vấn, hướng dẫn đào tạo phần mềm Trados 2017.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !