Xây dựng hạ tầng Blockchain cho Internet giá trị

Sứ mệnh của Tomo là đi đầu trong việc xây dựng Internet giá trị, thiết kế hạ tầng và xây dựng một hệ thống tài chính mới, an toàn hơn, minh bạch, hiệu quả, bao hàm và công bằng hơn cho tất cả mọi người.

Thông tin Sale.

Private pre-sale đã kết thúc. Vui lòng chờ thông báo của chúng tôi về đợt ICO sắp tới vào 1/3.

Tomochain.

Tomochain là một giải pháp cải tiến để giải quyết những hạn chế về khả năng mở rộng của Ethereum blockchain. Tomochain có kế hoạch hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang bằng việc sử dụng một blockchain lớp 2 để tăng tốc độ của hệ thống, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tích hợp với Ethereum để dự phòng dữ liệu, cũng như khả năng trao đổi token xuyên suốt giữa Ethereum blockchain và Tomochain.
Tomochain được định hình như một mạng lưới liên kết của các blockchain, hỗ trợ khả năng thực hiện giao dịch cực nhanh với chi phí giao dịch gần như bằng không. Đây sẽ là một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng phân tán, phát hành token, tích hợp token cho nhiều loại ứng dụng và doanh nghiệp.

Tomochain Testnet

• Thuật toán đồng thuận PoA (Proof of Authority) dựa trên codebase của Ethereum
• Xác thực giao dịch cực nhanh với chi phí giao dịch gần như bằng không
• Hỗ trợ tất cả hợp đồng thông minh mà tương thích với Ethereum
• Testnet sử dụng được với MyEtherWallet
tomo-testnet
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !