load-page

Lịch sử PNG Portable Network Graphics

Home/Blog/Lịch sử PNG Portable Network Graphics
Dịch tài liệu file PNG Portable Network Graphics

Động lực cho việc tạo ra các định dạng PNG là vào đầu năm 1995, sau khi nó được gọi là Lempel-Ziv-Welch (LZW) thuật toán nén dữ liệu sử dụng trong định dạng Graphics Interchange Format (GIF) đã được cấp bằng sáng chế bởi Unisys. Ngoài ra còn có những vấn đề khác với định dạng GIF đã làm cho một thay thế hấp dẫn, đặc biệt là giới hạn của nó 256 màu sắc tại một thời điểm khi các máy tính có thể hiển thị nhiều hơn so với 256 màu sắc đã được phát triển chung. Mặc dù GIF phép hoạt ảnh, nó đã được quyết định rằng PNG phải là một định dạng duy nhất hình ảnh. Một định dạng đồng gọi là đa hình Network Graphics (MNG) đã được xác định cho các hình ảnh động, trong khi đó một dạng cạnh tranh, hoạt hình Portable Network Graphics (APNG), hỗ trợ tương thích ngược với PNG (mà MNG không).

Một tháng 1 năm 1995 chủ đề thảo luận mở đầu, trên usenet newsgroup “comp.graphics” với suy nghĩ chủ đề trên một định dạng tập tin GIF thay thế, có nhiều mệnh đề, mà sau này sẽ là một phần của các định dạng tập tin PNG. Trong chủ đề này, Oliver Fromme, tác giả của người xem DOS JPEG phổ biến QPEG, đề xuất tên PING, PING nghĩa là không GIF, và cũng là phần mở rộng PNG.

  • Ngày 01 tháng 10 năm 1996: Phiên bản 1.0 của đặc tả PNG đã được phát hành, và sau đó xuất hiện như là RFC 2083. Nó trở thành một khuyến nghị của W3C vào ngày 01 tháng 10 năm 1996.
  • Ngày 31 tháng 12 năm 1998: Phiên bản 1.1, với một số thay đổi nhỏ và thêm ba khối mới, được phát hành.
  • 11 tháng 8 năm 1999: Phiên bản 1.2, bổ sung thêm một đoạn, đã được phát hành.
  • Tháng Mười Một 10, 2003: PNG đã trở thành một tiêu chuẩn quốc tế (ISO / IEC 15.948: 2003). Phiên bản này của PNG chỉ khác chút ít so với phiên bản 1.2 và không có thêm khối mới.
  • 03 tháng 3 năm 2004: ISO / IEC 15.948: 2004

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password

X