Bài 1 Hướng dẫn dịch website với file dịch html

Ngày nay, nhu cầu dịch website của các doanh nghiêp tổ chức ngày càng nhiều. Vì vậy  kỹ năng dịch file HTML của người dịch là rất quan trọng.
Tuy nhiên, mặc dù nó không đúng về mặt chuyên môn để đề cập đến ở đây cho nhiều người dịch vì lý dolà nhiều dịch giả không biết đủ về HTML và cấu trúc trang web.

Có rất nhiều hướng dẫn về HTML tốt xung quanh, nhưng họ đều dành cho các webmaster muốn quản trị web thậm chí còn xây dựng website chuyên nghiệp. Bỏ qua các vấn đề quan trọng một người dịch cần phải biết về HTML, với bài viết này Đặng Nam hy vọng sẽ lấp đầy khoảng trống cơ bản về kiến thức HTML và giúp bạn làm việc tốt hơn trong ngành ngôn ngữ.

http://hoanggiatrang.com/bai-1-huong-dan-dich-website-voi-file-dich-html/

http://hoanggiatrang.com/bai-1-huong-dan-dich-website-voi-file-dich-html/

Bài 1: HTML là gì?

HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) được sử dụng để tạo một trang web, trên một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài liệu HTML (thi thoảng mình sẽ ghi là một tập tin HTML). Cha đẻ của HTML là Tim Berners-Lee, cũng là người khai sinh ra World Wide Web và chủ tịch của World Wide Web Consortium (W3C – tổ chức thiết lập ra các chuẩn trên môi trường Internet).

Trong một cuốn sách. Bạn đọc từ đầu và đọc tới cuối theo lần lượt các trang, tức là bạn muốn xem trang nào thì mở lần lượt trang đó. Tuy nhiên, với hypertext, bạn có thể truy cập ngay lập tức vào các thông tin bạn đang tìm kiếm bằng cách nhấp vào liên kết.

Một file HTML là một file văn bản đơn giản với một “htm” hoặc “html” mở rộng. Ví dụ có một tập tin văn bản đơn giản, “whatever.txt” và đổi tên nó thành “whatever.htm” Double click vào nó và nó sẽ hiển thị trong trình duyệt web mặc định của bạn. Bây giờ, bạn sẽ lưu ý rằng không có liên kết . Không có đậm, không có gạch dưới, không có bảng, không có hình ảnh và thậm chí không dấu đoạn.

Một tài liệu HTML được hình thành bởi các phần tử HTML (HTML Elements) được quy định bằng các cặp thẻ (tag), các cặp thẻ này được bao bọc bởi một dấu ngoặc ngọn (ví dụ <html>) và thường là sẽ được khai báo thành một cặp, bao gồm thẻ mở và thẻ đóng (ví <strong> dụ </strong> và ). Các văn bản muốn được đánh dấu bằng HTML sẽ được khai báo bên trong cặp thẻ (ví dụ <strong>Đây là chữ in đậm</strong>). Nhưng một số thẻ đặc biệt lại không có thẻ đóng và dữ liệu được khai báo sẽ nằm trong các thuộc tính (ví dụ như thẻ <img>).

Có nhiều loại khác của các thẻ trong một tài liệu HTML. Ví dụ, có thẻ chi tiết cấu trúc của trang và hành vi chung của nó. Một trang HTML thường là như sau:

<HTML> (Để cho trình duyệt rằng trang này là trong HTML)
<HEAD>
(Header. Chứa thông tin về các trang đó sẽ không được hiển thị, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến màn hình.)
</ HEAD> (Đóng “<head>” tag. Hầu hết các thẻ phải được mở ra và đóng lại.)
<BODY>
(Các trang thực tế. Đây là những gì bạn nhìn thấy khi bạn mở trang này trong trình duyệt)
</ BODY> (tag chót <body>)
</ HTML> (Đóng tag cho <html>)

Bạn không cần phải thay đổi các thẻ cấu trúc khi bạn dịch file HTML.

Một tập tin HTML sẽ bao gồm các phần tử HTML và được lưu lại dưới đuôi mở rộng là .html hoặc .htm.

HTML được xử lý ra sao?

Khi một tập tin HTML được hình thành, việc xử lý nó sẽ do trình duyệt web đảm nhận. Trình duyệt sẽ đóng vai trò đọc hiểu nội dung HTML từ các thẻ bên trong và sẽ chuyển sang dạng văn bản đã được đánh dấu để đọc, nghe hoặc hiểu (do các bot máy tính hiểu).

Để kiểm tra, bạn có thể sử dụng khung nội dung bên dưới và chuyển qua lại giữa phần HTML và Result để xem kết quả của một tập tin HTML sau khi được xử lý.

Giới thiệu file HTML đối với translator

Giới thiệu file HTML đối với translator

Giới thiệu file HTML đối với translator

Giới thiệu file HTML đối với translator

Cấu trúc một đoạn HTML

Như mình đã nói ở trên, HTML sẽ được khai báo bằng các phần tử bởi các từ khóa. Nội dung nằm bên trong cặp từ khóa sẽ là nội dung bạn cần định dạng với HTML. Ví dụ dưới đây là một đoạn HTML khai báo một đoạn văn bản.

01 <p>Đây là một đoạn văn bản trong HTML.</p>

Ngoài ra, trong các thẻ còn có các thuộc tính, thuộc tính sẽ đặt bên trong thẻ mở đầu, mỗi thuộc tính sẽ có giá trị được đặt trong dấu ngoặc kép và cách nhau bởi dấu bằng (=) với tên thuộc tính. Ví dụ dưới đây là một thẻ có sử dụng thuộc tính

01 <form action=”http://hoanggiatrang.com “> </form>

Một thẻ có thể sử dụng nhiều thuộc tính chứ không phải chỉ một thuộc tính.

Dùng chương trình gì để tạo tập tin HTML?

HTML là một tập tin siêu văn bản nên bạn có thể dùng các chương trình soạn thảo văn bản không có chức năng định dạng văn bản để tạo ra một tập tin HTML. Trong Windows, bạn có thể dùng Notepad để tạo ra một tập tin HTML, còn trên Mac thì có thể dùng TextEdit và Vim trên các hệ điều hành Linux khác. Miễn là sau đó bạn phải lưu tập tin thành đuôi .html và sử dụng trình duyệt website để đọc nó.

Giới thiệu file HTML đối với translator

Giới thiệu file HTML đối với translator

HTML có thể được soạn thảo bởi bất kỳ một trình soạn thảo văn bản đơn giản.

Tuy nhiên Notepad lại quá đơn giản để sử dụng cho mục đích soạn thảo, nên từ các bài sau chúng ta sẽ dùng một chương trình khác tương tự để soạn thảo HTML. Và mình cũng không bao giờ khuyến khích bạn sửa một tập tin HTML bất kỳ bằng chương trinh Notepad để tránh gặp các lỗi hiển thị ký tự tiếng Việt.

HTML đóng vai trò gì trong website?

Giới thiệu file HTML đối với translator

Giới thiệu file HTML đối với translator

Như mình đã nói, HTML là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản nên nó sẽ có vai trò xây dựng cấu trúc siêu văn bản trên một website, hoặc khai báo các tập tin kỹ thuật số (media) như hình ảnh, video, nhạc.

Vai trò của từng ngôn ngữ trong website

Điều đó không có nghĩa là chỉ sử dụng HTML để tạo ra một website mà HTML chỉ đóng một vai trò hình thành trên website. Ví dụ một website như hoanggiatrang.com sẽ được hình thành bởi:

  • HTML – Xây dựng cấu trúc và định dạng các siêu văn bản.
  • CSS – Định dạng các siêu văn bản dạng thô tạo ra từ HTML thành một bố cục website, có màu sắc, ảnh nền,….
  • Javascript – Tạo ra các sự kiện tương tác với hành vi của người dùng (ví dụ nhấp vào ảnh trên nó sẽ có hiệu ứng phóng to).
  • PHP – Ngôn ngữ lập trình để xử lý và trao đổi dữ liệu giữa máy chủ đến trình duyệt (ví dụ như các bài viết sẽ được lưu trong máy chủ).
  • MySQL – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu truy vấn có cấu trúc (SQL – ví dụ như các bài viết sẽ được lưu lại với dạng dữ liệu SQL).

Nhân tiện đây mình cũng nói luôn, website có hai loại chính:

  • Website tĩnh (static web) – Là một website không giao tiếp với máy chủ web để gửi nhận dữ liệu mà chỉ có các dữ liệu được khai báo sẵn bằng HTML và trình duyệt đọc.
  • Website động (dynamic web) – Là một website sẽ giao tiếp với một máy chủ để gửi nhận dữ liệu, các dữ liệu đó sẽ gửi ra ngoài cho người dùng bằng văn bản HTML và trình duyệt sẽ hiển thị nó. Để một website có thể giao tiếp với máy chủ web thì sẽ dùng một số ngôn ngữ lập trình dạng server-side như PHP, ASP.NET, Ruby,..để thực hiện. Ví dụ như một website làm bằng WordPress là website động.

Như vậy chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan hơn về file html là như thế nào. Có thể bài viết này sẽ hơi khó hiểu và phức tạp với translator bởi không làm việc nhiều với file này. Tuy nhiên cũng không phải lo lắng. Bạn chỉ cần hiểu là khi dịch file file HTML có một chút khác biệt đó là các thẻ (tag), phần cần dịch chính là những nội dung trong các thẻ đó.

Vấn đề này mình sẽ tiếp tục ở bài viết tiếp theo.

Các bạn có những ý kiến chia sẻ mới hơn về vấn đề này, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở cuối bài viết, phần Comment.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !