Bộ nhớ cực lớn trong wordfast VLTM

Bộ nhớ cực lớn trong wordfast VLTM

Wordfast VLTM, như tên của nó, cung cấp dịch bộ nhớ Memory dịch cực lớn, trong một môi trường bộ nhớ dựa trên máy chủ, có thể truy cập qua internet.

Các VLTM chỉ có thể được truy cập từ các ứng dụng máy tính để bàn Wordfast TM, và là một tính năng không có sẵn với các công cụ CAT khác.

Có thể được tạo ra tin ẩn danh của VLTM, bảo vệ mật khẩu, và được sử dụng bởi các dịch giả cho sự hợp tác thời gian thực trong một môi trường TM dựa trên máy chủ. Chi phí mà các công ty dịch bỏ ra cho các ứng dụng dịch bộ nhớ dựa trên máy chủ thường bắt đầu trong hàng chục ngàn đô la. Tuy nhiên, Wordfast cho ra sản phẩm này hướng tới người dịch, công ty dịch chỉ vì giá với chi phí rẻ hơn rất nhiều

VLTM sử dụng là miễn phí.
Người dịch có thể làm việc theo cách chính xác giống như họ thường tận dụng bộ nhớ cá nhân. Tuy nhiên, ngoài TM máy tính để bàn của họ, họ có thể tận dụng thậm chí nhiều nội dung từ một TM chung rất lớn. Cách tốt nhất để mô tả VLTM chung có thể là “Wikipedia with the speed of Google” đối với tài sản bộ nhớ dịch.

Nguyên tắc cơ bản của dự án VLTM:
Bảo mật
Trừ khi bạn thiết lập các cài đặt của bạn để chia sẻ TM của bạn, hoặc công khai hoặc với một nhóm làm việc, TM của bạn sẽ không được ghi lại. VLTM là một quá trình một chiều. Bạn chỉ nhận được phân đoạn dịch từ VLTM. Sở hữu trí tuệ của khách hàng của bạn là an toàn.

     Tip
Kết nối với VLTM là miễn phí. Trong khi mô hình kinh doanh VLTM có thể thay đổi, dự án bây giờ đã có pro bono cho người dùng Wordfast. Khác với chi phí duy nhất giấy phép máy tính để bàn Wordfast, không có đầu tư khác cần thiết để gặt hái những lợi ích năng suất của hàng triệu phân đoạn TM đã được hiến tặng.

     Lợi thế thương mại
Để giữ VLTM một dự án pro bono, người dùng được chào đón để tặng kỷ niệm dịch thuật để mở rộng cơ sở dữ liệu có sẵn, hoặc để thiết lập Wordfast ghi vào VLTM khi vật liệu trong câu hỏi không phải là bí mật.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !