Cách sử dụng QuickPlace trong Trados

Đặng Nam chia sẻ giới thiệu tính năng QuickPlace và cách sử dụng của nó trong phần mềm Trados

Sử dụng hộp thoại QuickPlace để chọn thẻ từ segment của bên cột source trong cửa sổ dịch Editor và chèn chúng vào nơi được lựa chọn trong segment tương ứng của bên cột target.

Thẻ có thể bao gồm formatting, tags, numbers, dates.

Cách sử dụng QuickPlace trong Trados (2)

Kích chuột phải vào bất kỳ segment bên cột tagert và chọn QuickPlace từ menu chuột phải để hiển thị hộp thoại QuickPlace bạn có thể chọn ở đâu để được công nhận.

Cách sử dụng QuickPlace trong Trados (3)

Ngoài ra, bạn có thể hiển thị một danh sách QuickPlace thả xuống bằng cách nhấn Ctrl +, (dấu phẩy).

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !