CAT

CAT

Giới thiệu cơ bản về CAT (Computer-assisted translation).

Khái niệm

  • Computer-assisted translation, computer-aided translation hoặc CAT là một phương pháp trong dịch thuật, dịch tài liệu trong đó người dịch – translator sẽ sử dụng phần mềm máy tính để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình dịch thuật nhằm tăng năng xuất và chất lượng bản dịch. Đồng thời quản lý trong dịch thuật được tốt nhất.
  • CAT (Computer-assisted translation) đôi khi được gọi là phần mềm dịch thuật, phần mềm hỗ trợ dịch thuật, tuy nhiên nó hoàn toàn khác với máy dịch (machine translation – MT).
CAT (Computer-assisted translation) là gì?
Một số công cụ CAT (Computer-assisted translation) nổi tiếng trên thế giới

Tổng quan

Các hệ thống máy dịch tự động hiện nay không thể sản xuất cho ra các bản dịch chất lượng cao. Sản phẩm của máy dịch phải được chỉnh sửa bởi một con người để sửa lỗi và cải thiện chất lượng bản dịch. Phần mềm hỗ trợ dịch thuật (CAT) kết hợp giữa người dịch và máy tính, làm cho dịch thuật trở thành một quá trình tương tác giữa con người và máy tính.

Một số giải pháp CAT bao gồm một số tính năng của máy dịch (Machine Translation – MT). Module MT thường có giá cao hơn, cung cấp một tập hợp đa dạng các công cụ có sẵn cho người dịch, trong đó có thể bao gồm các tính năng quản lý thuật ngữ và công cụ khác nhau về ngôn ngữ và các tiện ích. Tùy chỉnh một cách cẩn thận từ điển người dùng dựa trên thuật ngữ chính xác cải thiện đáng kể độ chính xác của MT, và kết quả là, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của toàn bộ quá trình dịch thuật.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !