Chế bản điện tử file TIFF Tagged Image File Format

TIFF là một định dạng tập tin máy tính để lưu trữ các hình ảnh đồ họa raster, phổ biến giữa các nghệ sĩ đồ họa, các ngành công nghiệp xuất bản, và các nhiếp ảnh gia. Các định dạng TIFF được hỗ trợ rộng rãi bởi các ứng dụng hình ảnh thao tác, bằng cách xuất bản và bố trí trang ứng dụng, và bằng cách quét, fax, xử lý văn bản, nhận dạng ký tự quang học và các ứng dụng khác.

TIFF (Tagged Image File Format) là một định dạng tập tin để lưu trữ hình ảnh, phổ biến giữa các nghệ sĩ đồ họa, các ngành công nghiệp xuất bản, và các nhiếp ảnh gia nghiệp dư và chuyên nghiệp cả hai nói chung. Tính đến năm 2009, nó là dưới sự kiểm soát của Adobe Systems. Nguyên tạo ra bởi các công ty Aldus để sử dụng với những gì sau đó được gọi là “xuất bản máy tính để bàn”, các định dạng TIFF được hỗ trợ rộng rãi bởi các ứng dụng hình ảnh thao tác, bằng cách xuất bản và bố trí trang ứng dụng, bằng cách quét, fax, xử lý văn bản, nhận dạng ký tự quang học và khác các ứng dụng. Adobe Systems, mà mua Aldus, hiện đang nắm giữ bản quyền cho các đặc điểm kỹ thuật TIFF. TIFF đã không có một bản cập nhật lớn kể từ năm 1992, mặc dù ghi chú kỹ thuật số Aldus / Adobe đã được công bố với phần mở rộng nhỏ để định dạng, và một số chi tiết kỹ thuật, bao gồm TIFF / EP (ISO 12.234-2), TIFF / IT (ISO 12.639), TIFF-F (RFC 2306) và TIFF-FX (RFC 3949) đã được dựa trên tiff 6.0 đặc điểm kỹ thuật.

Các định dạng được tạo ra bởi Tổng công ty Aldus để sử dụng trong việc chế bản điện tử DTP. Nó được công bố phiên bản mới nhất 6.0 trong năm 1992, sau đó cập nhật với một bản quyền của Adobe Systems sau khi mua Aldus sau này trong năm 1994. Một số ghi chú kỹ thuật Aldus / Adobe đã được công bố với phần mở rộng nhỏ để định dạng, và một số chi tiết kỹ thuật đã được dựa trên tiff 6.0, bao gồm TIFF / EP (ISO 12.234-2), TIFF / IT (ISO 12.639), TIFF-F

Chế bản điện tử (DTP) là việc tạo ra các vật liệu in sử dụng bố trí trang trên một máy tính cá nhân. Khi được sử dụng khéo léo, xuất bản máy tính để bàn có thể sản xuất được in tài liệu với cách bài trí hấp dẫn và chất lượng typographic so sánh với kiểu chữ truyền thống và in ấn. Công nghệ này cho phép các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác để tự xuất bản một loạt các vấn đề in-từ menu và các bản tin địa phương để sách, tạp chí và báo-mà không có chi phí đôi khi-cấm in ấn thương mại.

Nhóm Đặng Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc chế bản điện tử các tài liệu dạng file TIFF, chúng tôi tập trung vào chất lượng, thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí và sự hài lòng của khách hàng để hoàn thành mỗi bản dịch. Chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện chế bản điện tử file TIFF theo yêu cầu riêng của quý vị, cũng như yêu cầu chung đặc thù định dạng file TIFF.

Nếu bạn muốn các tài liệu ở định dạng file TIFF của bạn được chế bản điện tử sang ngôn ngữ khác, mời liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image
error: Nội dung được bảo vệ !